Мінфін підкоригував деякі методрекомендації з бухобліку

Дата: 20.10.2022 09:16
Кількість переглядів: 143

Мінфін підкоригував деякі методрекомендації з бухобліку

Мінфін затвердив наказ від 18.10.2022 р. №337 щодо змін до деяких методрекомендацій з бухобліку. Зокрема, змінено облік багаторічних насаджень, строку корисного використання та ліквідаційної вартості ОЗ, амортизації ОЗ та обліку запасів, в т.ч. тари

 

Увага! Мінфін підкоригував деякі методрекомендації з бухобліку

Мінфін затвердив свій наказ від 18.10.2022 р. №337 «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку». Зі змінами можна ознайомитися тутЦей наказ почав діяти з 19 жовтня з дня офіційного розміщення на сайті Мінфіну. 

Ці методрекомендації привели  у відповідність до НП(С)БО та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Зокрема, зміни стосуються обліку багаторічних насаджень, строку корисного використання (експлуатації) та ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів, амортизації основних засобів та обліку запасів. Ми докладно вже розглядали аналіз змін на підставі проєкту цього наказу за посиланням

 

Зміни до методрекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів

Зокрема, з 19 жовтня:

  • строк корисного використання та ліквідаційна вартість ОЗ переглядаються на кінець звітного року;
  • нараховану амортизацію відображають як збільшенням суми витрат, крім випадків включення до собівартості іншого активу;
  • переоцінку ОЗ із нульовою залишковою вартістю слід робити в загальному порядку тощо.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості.

За новим п. 28 розд. 5 Методрекомендацій № 561 зміна методу амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості об’єкта ОЗ відображаються як зміни облікових оцінок.

 

Зміни до методрекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів

Біологічні активи за загальним правилом при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо (у цьому разі оцінюють за первісною вартістю, згідно з НП(С)БО 7). 

Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповідно до НП(с)БО 7 «Основні засоби» або НП(С)БО 9 «Запаси».

 

Зміни до методрекомендацій з бухгалтерського обліку запасів

З 19 жовтня аналітичний облік запасів ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб та видів запасів у вартісному та кількісному виразі.

У п. 6.8 Методрекомендацій № 2 уточнено, що при інвентаризації тари може застосовуватися типова форма інвентаризаційного опису, затверджена Наказом Мінфіну від 17.06.2015 р. № 572.

Отримання запасів як внесок до статутного капіталу оформлюється прибутковим ордером або актом про приймання матеріалів, або товарно-транспортною накладною.

 

інформація підготовлена

начальником фінансового відділу 

Ольгою ЯРОШЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора