Звіт сільського голови Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області за 2021 рік відповідно до Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»

Дата: 08.02.2022 09:32
Кількість переглядів: 622

Фото без опису

 

 

Звіт

сільського голови Дмитрушківської сільської ради

Уманського району Черкаської області за 2021 рік

відповідно до Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»

      

2021 рік був дуже непростий для нас. Проте, на місцевому рівні ми зробили все можливе, щоб процеси забезпечення життєдіяльності населених пунктів громади  не припинялися, а жителі громади відчули позитивні зміни у різних сферах.  У період пандемії коронавірусу COVID-19, коливання цін на енергоносії та інших негараздів, нам з вами вдалося зробити чималий крок у розвиток нашої громади завдяки згуртованості. На результат разом зі мною працювали всі, хто має знання та ідеї, досвід та ресурс: депутати ради, галузеві фахівці, бізнесмени, підприємці, молодь.

Враховуючи те, що спектр повноважень сільської ради  досить широкий  і розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як сільським головою, та посадовими особами виконавчого комітету та виконавчих органів  ради послідовно і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення дієвого і результативного функціонування структурних підрозділів, їх  тісної співпраці з депутатським корпусом, старостинськими округами, підрозділами Уманської районної державної адміністрації  та іншими суб’єктами діяльності, що зареєстровані на території сільської ради і беруть безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя вимог сьогодення.

Зазначений звіт – це привід для об’єктивного і конструктивного аналізу стану справ, вироблення спільних конкретних шляхів поліпшення діяльності органів влади щодо підвищення рівня життєзабезпечення жителів нашої громади.

Протягом звітного періоду свою роботу я будувала перш за все виходячи з вимог та повноважень, наданих законодавством України.

Упродовж 2021 року діяльність апарату ради, структурних підрозділів виконавчого комітету та виконавчих органів  сільської ради спрямовувалась на виконання Конституції України, законів України, указів Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень обласної та районної державних адміністрацій, завдань із соціально-економічного та культурного розвитку, передбачених планом роботи на 2021 рік.

Серед основних завдань, поставлених для реалізації у  2021 році були:

продовження роботи щодо економічного розвитку громади, налагодження співпраці місцевого бізнесу та органу місцевого самоврядування, залучення інвестицій та грантових програм;

легалізації найманої робочої сили;

впровадження системи внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів розпорядниками нижчого ступеню;

створення сучасного освітнього середовища у закладах освіти, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання та виховання учнів (вихованців) відповідно до Концепції нової української школи;

формування сучасного освітньо-культурного середовища;

зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази освітніх та культурних закладів;

розширення переліку адміністративних послуг у відділі ЦНАП та покращення якості їх надання;

продовження роботи щодо впровадження електронних послуг в діяльності відділу ЦНАП;

проведення комплексу заходів по енергоефективності та енергозбереженню (утеплення приміщень, модернізація котелень,  реконструкція мереж, заміна ламп, світильників на енергозберігаючі);

продовження роботи щодо створення сучасної мережі якісного розроблення містобудівної документації для населених пунктів громади;

підвищення ефективної господарської діяльності та якості послуг комунальних підприємств;

підвищення кадрового потенціалу та професійного рівня працівників виконавчого комітету, виконавчих органів, установ та закладів.

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» та з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Дмитрушківської сільської ради, 27 жовтня 2021 року рішенням сесії сільської ради утворено 9 старостинських округів:

Гереженівський старостинський округ з центром у селі Гереженівка;

Гродзевський старостинський округ з центром в селі Гродзеве;

Доброводівський старостинський округ з центром в селі Доброводи;

Косенівський старостинський округ з центром в селі Косенівка;

Пугачівський старостинський округ з центром в селі Пугачівка;

Собківський старостинський округ з центром в селі Собківка, до складу якого входять села Собківка та Степківка;

Старобабанівський старостинський округ з центром в селі Старі Бабани;

Сушківський старостинський округ з центром в селі Сушківка, до складу якого входять села Сушківка та Заячківка;

Танський старостинський округ з центром в селі Танське.

Дмитрушківська громада,  як орган  місцевого  самоврядування, дотримується передбачених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів.

Як голова громади, намагаюсь побудувати злагоджену, відкриту роботу депутатського корпусу, виконкому та працівників сільської ради. 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія. За минулий рік відбулося 12 пленарних засідань ради, на яких розглянуто 735 питань та прийнято 708 рішень. Це дає можливість вирішити ряд важливих питань життєдіяльності громади, управління майном,  земельними питаннями та питань, порушених у зверненнях громадян, клопотаннях підприємств, установ та організацій. Найважливішими серед них стали питання про прийняття бюджету сільської територіальної громади та програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік, 28 сільських галузевих програм, про прийняття у комунальну власність земельних ділянок державної власності, про встановлення місцевих податків та зборів, про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг тощо.  У звітному періоді діяло, як я уже зазначала, 28 галузевих програми, з них 12 перебували на контролі постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення та з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, законності та правопорядку, 10 – постійної  комісії з питань агропромислового комплексу, підприємництва, транспорту, енергозбереження, житлово-комунального господарства та комунальної власності  та з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою, екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій, 6 – постійної  комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Усі питання, які розглядалися на сесіях, в обов’язковому порядку були попередньо опрацьовані на засіданнях постійних комісій. Детальне вивчення всіх питань на комісіях дозволило в конструктивному руслі працювати безпосередньо на пленарних засіданнях та приймати відповідні рішення. Також постійні комісії в межах своєї компетенції здійснювали  контроль за виконанням прийнятих сільською радою рішень.

Проекти рішень сесій сільської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду. Умови і порядок доступу до публічної інформації доведений до відома громадян шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті.

Виконавча діяльність сільської ради здійснювалася через виконавчий комітет, який проводив свою роботу, спрямовану на вирішення соціально-економічних, адміністративно-господарських, житлово-комунальних та інших важливих проблем громади. Виконавчий комітет координує й контролює роботу апарату виконавчого комітету та підприємств і установ, що належать до комунальної власності територіальної громади.

Усього за звітний період проведено 21 засідання виконавчого комітету, на яких розглянуто 320 питань. При виконавчому комітеті створено та функціонує 6 комісій: комісія з питань захисту прав дитини (15 засідань), адміністративна комісія (24 засідання), комісія з легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення (3 засідання), експертна комісія (2 засідання), комісія з питань поводження з безхазяйними відходами (2 засідання), комісія по квартирному обліку (1 засідання), комісія із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності із страхування (1 засідання).

Реалізація  планів, програм соціально-економічного зростання громади  тісно пов’язана  з кадровою політикою, рівнем професійності та відповідальності  виконавців. 

Структура підрозділів виконавчого комітету та виконавчих органів Дмитрушківської сільської ради така:

 • 6 відділів, 1 сектор та адміністративно-господарська група  -  структурні підрозділи виконавчого комітету;
 • 3 відділи та служба  у справах дітей – виконавчі органи Дмитрушківської сільської ради у статусі юридичної особи публічного права.

Одним із пріоритетних напрямків моєї роботи  в кадровій політиці є забезпечення законності, гласності, доступності до служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення професійного росту, об’єктивної оцінки діяльності, просування по службі працюючих, забезпечення їх соціального захисту.

Загальна чисельність працівників структурних підрозділів виконавчого комітету та виконавчих органів Дмитрушківської сільської ради станом на 31.12.2021 становила 64 штатних одиниці, при цьому середньооблікова кількість штатних працівників у 2021 році – 56 осіб. У структурних підрозділах виконавчого комітету та виконавчих органах ради у звітному періоді працювало 20 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (це особи, які мають на утриманні дітей до шести років, виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років та особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років). У структурних підрозділах виконавчого комітету та виконавчих органах ради у 2021 році працювало 12 осіб з інвалідністю.

У 2021 році  видано 528 розпоряджень сільського голови:

 • з кадрових питань – 344 (200 розпоряджень сільського голови з особового складу; 103 – про надання усіх видів відпусток; 39 – про встановлення рівня оплати праці; 2 – про відрядження у межах України);
 • з основної діяльності – 184.

Організовано і проведено 10 засідань конкурсної комісії Дмитрушківської сільської ради із питань заміщення вакантних посад у структурних підрозділах виконавчого комітету та виконавчих органах сільської ради.

Забезпечено організацію та супровід проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів Дмитрушківської  сільської ради покладених на них обов’язків та завдань. У 2021 році такій оцінці підлягало 9 посадових осіб місцевого самоврядування.

         У звітному періоді організовано супровід  осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади посадових осіб місцевого самоврядування у структурних підрозділах виконавчого комітету та виконавчих органах Дмитрушківської сільської ради.

У 2021 році проведено моніторинг підвищення кваліфікації  працівниками структурних підрозділів виконавчого комітету та виконавчих органів Дмитрушківської сільської ради:

 • у Черкаському регіональному центрі підвищення кваліфікації пройшли навчання 5 працівників, посадових осіб місцевого самоврядування;
 • у навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби КНУ імені Тараса Шевченка – 2 працівника;
 • на різних он-лайн платформах (Дія, МЦФР, інші) – 4 працівники.

Відділ юридичного забезпечення впродовж 2021 року забезпечував правове регулювання  діяльності сільської ради та її виконавчих органів, зокрема стосовно  укладення господарських договорів, претензійно-позовної роботи, законності, збереження майна, взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами при здійсненні наданих відділу повноважень.

У звітному періоді укладено 32 договори, з них:

24 – щодо оренди земельних ділянок (з яких 11 – через   проведення земельних торгів);

8 – про передачу міжбюджетних трансфертів,

12 додаткових угод про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок.

Окрім того, протягом 2021 року укладалася значна кількість додаткових угод до інших договорів. Велися переговори щодо істотних змін умов договорів та додаткових угод.

Всього протягом 2021 року в судах різних інстанцій розглядалися 46 справ, де учасником справи є Дмитрушківська сільська рада чи її виконавчий комітет.

Відділом юридичного забезпечення забезпечено надання відзивів на позовні заяви, заперечень та забезпечено надання відповідних доказів, клопотань та інших процесуальних документів.

Найбільша кількість справ розглядалася Уманським міськрайонним судом Черкаської області (у сфері спадкування, встановлення фактів, що мають юридичне значення) та Господарським судом Черкаської області (у сфері регулювання земельних відносин, виконання умов договору).

Адміністративною комісією при виконкомі сільської ради розглянуто 12 справ про адміністративне правопорушення, а саме:

ст. 152 КУпАП «Порушення правил благоустрою» – 2 справи;

ст. 154 КУпАП «Порушення правил тримання собак і котів» – 1 справа;

ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами – 5 справ;

ст. 183 КУпАП «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» – 4 справи.

За розглянутими адміністративними справами:

 1 справу закрито, у зв’язку із закінченням строку притягнення особи до адміністративної відповідальності, 11 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

 

              На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проводиться робота щодо створення необхідних умов для реалізації права громадян на отримання інформації, яка відноситься до категорії публічної.

Протягом 2021 року  до Дмитрушківської сільської ради надійшло 632 заяви та звернення громадян від жителів громади, з яких 380 звернень громадян надійшло  до центральної садиби громади, 252 – до  старостинських округів.

Здійснюється прийом громадян сільським головою та старостами. На особистому прийомі сільського голови розглянуто 49 звернень.

6 звернень або 0,9% були скаргами, 69 звернень або 10,9% - пропозиції та зауваження, решта 88,2 % або 557 заяв – заяви, клопотання.

Усі звернення, які надійшли до Дмитрушківської сільської ради були вчасно розглянуті та за наслідками їх розгляду було надано 102 роз’яснення, 524 звернення вирішено позитивно.

З вищестоящих органів влади надійшло 7 звернень, які стосувалися питань соціального захисту населення та земельних питань. Дані звернення були розглянуті спільно з управлінням праці та соціального захисту населення Уманської районної державної адміністрації та відділом земельних відносин виконавчого комітету Дмитрушківської сільської ради.

Основними проблемами звернень були:

1. з питань соціального захисту – 107 звернень;

2. з питань аграрної політики і земельних відносин – 80 звернень;

3. з питань житлово-комунального господарства – 115 звернень;

4. з питань незабезпечення дотримання законодавства та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 14 звернень;

5. з інших питань – 147 звернень.

За 2021 рік 292 звернення або  46,3% надійшло від жінок, 340 звернень або 53,7 % від чоловіків.

За звітний період надійшло 20 колективних звернень, в яких був 61 підписант.

У 2021 році громадянам видано 705 довідок різного змісту.

У 2021 році зареєстровано 3252 вхідних документів та 919 вихідних листів.

Сільська рада публічна і відкрита у своїй діяльності, про  що свідчить діяльність з висвітлення роботи ради, прийнятих документів на сесіях ради, засіданнях виконавчого комітету, робота комісій при виконкомі, а також  щоденних новин про життя громади.

У 2021 році продовжена  робота із  вдосконалення функціонування  офіційного сайту сільської ради. Сьогодні я констатую факт, що сайт Дмитрушківської сільської ради повністю відповідає вимогам до  офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 493.  На сайті створено понад 40 рубрик, що стосуються діяльності сільської ради та її підрозділів. Вони своєчасно наповнюються та оновлюються. Сайт легкодоступний та відкритий для жителів та гостей громади. Сайт пристосований для людей з вадами зору. За 2021 рік сайт має більше 80 тис. відвідувань, розміщено 950 новин, 200 оголошень та анонсів.

Є діючою офіційна сторінка сільської ради у Facebook, на сьогодні вона має 2 185 підписників та  в середньому кожного місяця  7 389 відвідувань користувачами мережі. Щоденно ведеться робота з її наповнення інформаційними матеріалами. З початку створення розміщено більше                       5 000 публікацій. Усі засідання сесії сільської ради транслюються в он-лайн режимі через офіційну сторінку сільської ради у Facebook.

Організація та здійснення функцій по виконанню планових показників доходної та видаткової частин бюджету, контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету відповідно до норм бюджетного законодавства України –зона відповідальності фінансового відділу Дмитрушківської сільської ради.

Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу.

Питання формування бюджету, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів розглядалися на всіх без винятку пленарних засіданнях сесії сільської ради.

Бюджет Дмитрушківської сільської ради затверджено відповідним рішенням сільської ради від 24.12.2020 року №3-18/VІII.

Доходи бюджету

За 2021 рік до загального фонду бюджету Дмитрушківської сільської  територіальної громади (без трансфертів), при плановому завданні 51 509,6 тис. грн. (з урахуванням змін), надійшло 52 683,7 тис. грн власних доходів, що становить 102,28 % відсотка виконання бюджету, понад план отримано 1 174,1 тис. грн.

 

Податкові надходження складають 51 824,3 тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення бюджету громади, надходження за 2021 рік склали – 25  839,3 тис. грн.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів склала  184,2  тис. грн.

Рентна плата за користування надрами склала 11,7 тис. грн.

Акцизні податки та збори надійшло 8 927,8 тис. грн., з них:

 • надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) складають 1 877,9 тис. грн.
 • акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) –6 380,2 тис. грн.
 • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі – 669,7 тис. грн.

Також вагомими бюджетоутворюючими податками є місцеві податки та збори.

Обсяг місцевих податків склав 16 872,0  тис. грн, з них надходження:

 • по єдиному податку  складають 9 050,5 тис. грн,  в тому числі:

єдиний податок з юридичних осіб – 44,6 тис. грн;

єдиний податок з фізичних осіб – 3 967,8 тис. грн;

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 5 038,1 тис. грн;

 • по податку на майно власників житлової нерухомості сплачено 7 716,3 тис. грн. з них:
 • юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 13,8 тис. грн;
 • фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 55,0 тис. грн;
 • юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 706,4 тис. грн;
 • фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 198,5 тис. грн;
 • по платі за землю отримано  6 731,2  тис. грн., в тому числі:
 • з орендної  платі за землю з юридичних та фізичних осіб – 4 548,2 тис. грн;
 • з земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло 2 163,0 тис. грн.
 • з транспортного  податку з фізичних та юридичних осіб надійшло 1,3 тис. грн.
 • туристичний збір сплачений у сумі 105,2 тис. грн.

Неподаткові надходження складають 859,5 тис. грн.

Серед неподаткових надходжень адміністративні збори та платежі. Доходи від некомерційної господарської діяльності складають 348,7 тис. грн. з них:

 • адміністративні штрафи і санкції складають 374,3 тис. грн. (260,31 відсотка);
 • плата за надання адміністративних послуг 332,8 тис. грн.

У склад доходів загального фонду бюджету громади також входять 6,279 тис. грн. орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування  на умовах оренди.

За 2021 рік надходження трансфертів до загального фонду складають 42 847,6 тис. грн в тому числі:

- базова дотація – 3 759,0 тис. грн;

- освітня субвенція – 35 848,1 тис. грн;

- субвенція на соціально - економічний розвиток – 82,0 тис. грн;

- додаткова дотація – 1 299,5 тис. грн;

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з обласного бюджету – 947,0 тис. грн;

- субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія) – 38,9 тис. грн.;

- субвенція на забезпечення НУШ – 457,3 тис. грн.;

- інші субвенції (соціальний захист) – 59,4 тис. грн.;

- субвенція на придбання інсуліну – 356,4 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади (без трансфертів) за 2021 рік надійшло 1 653,9 тис. грн, в тому числі:

 • надходження екологічного податку складають 164,0 тис. грн;
 • власні надходження бюджетних установ – 671,1 тис. грн., в тому числі:
 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 515,4 тис. грн.;
 • інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески) – 143,8 тис. грн.;
 • надходження від реалізації в установленому порядку майна, (крім нерухомого майна) – 3,7 тис. грн.;
 • надходження цільових фондів рад, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в сумі 46,3 тис. грн.

Описание: Тривимірна секторна діаграма, що відображає поділ активів

У склад доходів спеціального фонду бюджету громади також входять надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.  За 2021 рік до бюджету сільської ради надійшли кошти  у сумі 495,5 тис. грн.; та кошти від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення  у сумі - 35,7 тис. грн.

За 2021 рік надходження трансфертів до спеціального фонду складають     1 335,4 тис. грн. в тому числі:

- субвенція на здійснення природоохоронних заходів – 1 186,4 тис. грн.;

- інші субвенції – 149,0 тис. грн.

Видатки бюджету

 

За 2021 рік видатки загального фонду бюджету громади виконані в обсязі 88 255,9 тис. грн. при плані 95 236,0 тис. грн, що становить 92,67%  уточненого плану на період.

Фінансування установ в розрізі програмної класифікації видатків

за 2021 рік

тис. грн

Код

Найменування

План

Факт

% виконання до плану з початку року

 
 

0100

Державне управління

1441,6

14272,0

99,00 %

 

 

1000

Освіта

67663,8

61260,2

90,54 %

 

 

2000

Охорона здоров’я

3205,0

3115,9

97,22 %

 

 

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

985,0

848,9

86,18 %

 

 

4000

Культура i мистецтво

2320,0

2296,2

98,97 %

 

 

6000

Житлово-комунальне господарство

4396,2

4236,2

96,36 %

 

 

7000

Економічна діяльність

53,0

53,0

99,92 %

 

 

8000

Інша діяльність

22,7

22,7

99,99 %

 

 

9000

Міжбюджетні трансферти

2173,7

2150,7

98,94 %

 

 

ВСЬОГО:

95235,9

88255,9

92,67 %

 

 

 

         Фінансування установ в розрізі економічної класифікації видатків

за 2021 рік

 

 

 

 

 

тис. грн

 

 

Код

Найменування

План

Факт

% виконання до плану з початку року

 

 
   

2111

Заробітна плата

59419,4

55532,5

93,46 %

   

2120

Нарахування на оплату праці

13695,2

11973,1

87,43 %

   

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2046,6

2011,8

98,30 %

   

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

33,0

32,8

99,39 %

   

2230

Продукти харчування

2195,5

2086,6

95,04 %

   

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1769,6

1749,8

98,88 %

   

2250

Видатки на відрядження

16,6

16,1

96,60 %

   

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

22,9

20,1

87,83 %

   

2273

Оплата електроенергії

3410,4

2832,4

83,05 %

   

2274

Оплата природного газу

1829,6

1539,6

84,15 %

   

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2805,0

2755,1

98,22 %

   

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

24,0

24,0

99,82 %

   

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

184,7

93,1

50,42 %

   

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

4854,3

4724,2

97,32 %

   

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2173,8

2150,7

98,94 %

   

2730

Інші виплати населенню

732,9

691,6

94,36 %

   

2800

Інші поточні видатки

22,5

22,5

99,88 %

   

ВСЬОГО:

95235,9

88255,9

92,67 %

   
             

 

За рахунок надходжень до спеціального фонду, залишків коштів станом на 01.01.2021 року та передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду проведено фінансування видатків у сумі 10 576,9 тис. грн, в тому числі видатки на:

 • Державне управління – 530,4 тис. грн. (придбання автомобіля та комп’ютерної, оргтехніки);
 • утримання закладів освіти – 4 016,2 тис. грн;
 • організацію благоустрою населених пунктів – 175,4 тис. грн;
 • землеустрій – 98,0 тис. грн;
 • містобудівну документацію – 87,7 тис. грн;
 • соціально – економічний розвиток – 93,2 тис. грн;
 • утримання доріг – 3 852,6 тис. грн;
 • заходи за рахунок цільових фондів – 108,0 тис. грн;
 • охорону та раціональне використання природних ресурсів (екологія) – 1 615,4 тис. грн.

У повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв по установах Дмитрушківської сільської ради.

Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

В рамках реформи публічних закупівель у Дмитрушківській сільській раді запроваджена система електронних закупівель «Prozorro», яка, на відміну від попередньої схеми державних торгів, є автономною та покликана зробити відкритими та прозорими закупівлі за бюджетні кошти, тим самим виключивши корупційну складову.

За звітний період із використанням системи електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено та проведено відкриті торги та спрощені закупівлі, за результатами яких було укладено 335 договорів, в тому числі:

відкриті торги – 16 договорів;

спрощена процедура – 21 договір;

переговорна процедура – 1 договір:

прямі договори – 297 договорів.

Завдяки використанню системи електронних публічних закупівель досягнуто економії у розмірі  3520543,79 грн.

У звітному   періоді профінансовано та проведено оплату реалізації заходів  прийнятих сільською радою програм. Таке фінансування здійснено за рахунок коштів  місцевого бюджету на загальну суму 68070232,49 грн, а саме:

- комплексна Програма розвитку освіти Дмитрушківської сільської ради на 2021 рік – 36823796,81 грн;

- Програма розвитку КНП «Уманська районна центральна лікарня Уманської районної ради»  на 2021 рік – 693622 грн;

- Програма підтримки та співфінансування КНП «Уманський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Уманської районної ради на 2021 рік – 2065846,12 грн;

- Програма розвитку СКП «Дмитрушки» Уманського району Черкаської області на 2021 рік – 1605916,00 грн;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Дмитрушківської сільської ради на 2021 рік – 2814182,50,00 грн;

- Програма забезпечення пожежної, техногенної та природної безпеки Дмитрушківської сільської ради на 2021-2025 роки – 25000,00  грн;

- Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації сіл Дмитрушківської сільської ради на 2019-2021 роки – 87672,00 грн;

- цільова Програма «Призовна дільниця» на 2021-2023 роки – 14741,00 грн;

- комплексна Програма «Турбота» на 2021 рік – 706163,79 грн;

- Програма охорони навколишнього природного середовища Дмитрушківської сільської ради на 2019-2021 роки – 1615363,00 грн;

- Програма цільової підтримки військовослужбовців, які уклали контракт в 2019-2020 роках – 15000,00 грн;

- Програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та  нецукровий діабет десмопресином населення Дмитрушківської сільської територіальної громади на 2021 рік – 356401,28 грн;

- Програма соціально-економічного розвитку Дмитрушківської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки – 7512192,18 грн;

- Програма фінансової підтримки діяльності архівного відділу Уманської районної державної  адміністрації на 2021-2022 роки – 20000,00 грн.

Державна регуляторна політика здійснювалась відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік: підготовлені

аналізи регуляторного впливу та проекти рішень сільської ради у сфері оподаткування на 2021 рік (5 проектів) та інших сферах діяльності (2 проекти).

Регуляторні акти, які встановлюють місцеві податки і збори, попередньо розглянуті громадськістю, надані рекомендації та зауваження були враховані під час підготовки проектів рішень.

Усі рішення регуляторного характеру розміщені на веб-сайті Дмитрушківської сільської ради у розділі «Регуляторна діяльність» та доступні для аналізу і вивчення.

 

У 2021 році в населених пунктах громади реалізовувались проекти закладені в Програму соціально-економічного розвитку Дмитрушківської  сільської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженій рішенням сільської ради від 24 грудня 2020 року № 3-1/VIII.

Впродовж року Дмитрушківською сільською радою було подано 10 заявок на участь у грантових конкурсах.

Сектор соціально-економічного розвитку, торгівлі та інвестицій взяв участь в конкурсному відборі Державного фонду регіонального розвитку.  Було належним чином підготовлено та направлено на розгляд конкурсної комісії комплексний проект «Забезпечення питною водою жителів Дмитрушківської громади» (12877,916 тис. грн), який включає в себе реалізацію таких проектів: 

- будівництво сільського водогону у с. Дмитрушки  Уманського району, Черкаської області (5639,238 тис. грн);

- капітальний ремонт вуличного водопроводу у с. Гереженівка Уманського району, Черкаської області (Траса № 1) (1562,364 тис. грн);

- капітальний ремонт вуличного водопроводу у с. Гереженівка Уманського району, Черкаської області (Траса № 2) ( 1291,799 тис. грн.);

- будівництво двох водонапірних веж типу Рожновського, с. Гереженівка, Уманського району, Черкаської області (885,749 тис. грн);

- будівництво напірного водогону вулиць Козацька, Дружби, Джерельна, Польова, Молодіжна, Корчака, Степова села Гродзеве, Уманського району, Черкаської області (1400,393 тис. грн);

- будівництво вуличного напірного водогону вулиць села Заячківка Уманського району Черкаської області (1484,777 тис. грн.);

- будівництво артезіанської свердловини для господарсько-питного водозабезпечення с. Заячківка Уманського району Черкаської області (613,596 тис. грн).

Цей  проект було також включено до плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки та до  Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2022 рік. 

 

В рамках соціального проекту та програми Президента України «Активні парки - локації здорової України»,  з метою наблизити спорт для жителів  маленьких населених пунктів такий парк було відкрито і у нашій громаді, у селі Собківка.

 Дмитрушківська громада у 2021 році стала членом  Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», що дозволить у співпраці з іншими територіями ефективно виконувати завдання і функції місцевого самоврядування.

Дмитрушківська громада ввійшла до 9 громад, в яких буде реалізовано проект «Розвиток підприємницького потенціалу в мешканців сільської місцевості через запуск громадських майстерень в 9-ти громадах Черкаської області». Заявником проекту є Черкаська агенція регіонального розвитку. Тривалість реалізації  проекту – 2 роки. Проект реалізовується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС в рамках виконання бюджетної програми «Підтримка регіональної політики України». 

Загальна мета проекту – підтримка й розвиток підприємницького потенціалу мешканців сільських громад та створення нових видів економічної діяльності через запуск майстерень, що підвищить економічну привабливість регіону. Відповідно до проекту в звітному періоді розроблено проектно-кошторисну документацію та затверджено експертний звіт.

Споживчий ринок в громаді характеризується достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозицій, однак недостатньо розвинута конкуренція, обмежена кількість торгових точок, особливо спеціалізованих магазинів. Політика ціноутворення спрямована на забезпечення доступності широкого кола населення до товарів і послуг першої необхідності, на  недопущення необґрунтованого зростання цін.

Економічну діяльність на території громади здійснюють фізичні особи-підприємці та сільськогосподарські підприємства.

В Дмитрушківській громаді зареєстровані 73 підприємства та 107 фізичних осіб-підприємців. Значну частину підприємств складають сільськогосподарські підприємства.

Сільськогосподарське виробництво є економічною основою розвитку громади. На території громади функціонує 48 сільськогосподарських підприємств.

Найбільшими сільськогосподарськими виробниками громади є:

ДП «Умань-Агро» - вирощування зернових та технічних культур і тваринництво;

ТОВ «АГАРІС МІКО ЦЕНТР» - вирощування грибів;

ПП « Дмитрушки» - вирощування зернових та технічних культур і тваринництво;

ФГ «Зозуля» - вирощування  зернових та технічних культур;

ТОВ «Дукра Аро» - вирощування зернових та технічних культур;

ФГ «Росинка» - вирощування  зернових та технічних культур;

СТОВ «Степ-2000» - вирощування зернових та технічних культур і тваринництво;

ТОВ Агрофірма «Легедзене» - вирощування  зернових та технічних культур;

ФГ «Оберіг» - вирощування  зернових та технічних культур;

ДП Уманське лісове господарство – лісогосподарське підприємство;

ФГ «Мрія» - вирощування  зернових та технічних культур;

ДП Агрофірма «Байс-Агро» - вирощування  зернових та технічних культур;

ПрАТ "Уманське племпiдприємство" – тваринництво;

ФГ «Тетяна» - вирощування  зернових та технічних культур;

ФГ «Конкор» - вирощування  зернових та технічних культур;

ТОВ «Агровіт» - вирощування зернових та технічних культур.

Крім того, на території Дмитрушківської громади займається сільськогосподарською діяльністю 1031 односібник.

На території громади функціонують:

-  підприємство харчової промисловості – пекарня «Гереженівка хліб». На даний час підприємство відновлює свої потужності, оскільки в 2021 року пожежею знищено значну частину підприємства;

- підприємство легкої промисловості – ДП «УМАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» КВФ «БАЙС», що займається переробкою зернових культур на корми.

- 6 автозаправних станцій, акцизний податок яких є значним фінансовим ресурсом для громади.

Торгівельна мережа громади представлена 35 закладами роздрібної торгівлі та 10 закладами громадського харчування.

В серпні 2021 року розпочав свою діяльність виставковий центр сільськогосподарської техніки ТОВ «РДО Україна». Інвестиційний проект підприємства складає близько 3000,00 тис дол. Реалізація інвестиційного проекту забезпечила створення 25 робочих місць.

В 2021 році розпочато інвестиційну діяльність ТОВ «Каската» по будівництву закладу громадського харчування з орієнтованим обсягом інвестицій 4 000,00 тис. дол. Реалізація даного проекту забезпечить створення 25 нових робочих місць та збільшення доходів громади. Планове відкриття закладу – 2023-2024 роки.

Для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, (в умовах пандемії) на веб-сайті сільської ради та сторінці сільської ради в соціальній мережі Фейсбук постійно оновлюється актуальна для підприємців інформація: про можливість отримання пільгових кредитів за урядовою програмою «5-7-9», про зміни у законодавстві, посилання на корисні для підприємців сайти, оголошення про проведення онлайн-семінарів, навчань, конкурсів, грантів та інші матеріали, щодо розвитку підприємництва.

Для виконання повноважень сільської ради  у галузях дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, у галузях культури та спорту 1 липня 2021 року було створено відділ освіти, культури, молоді та спорту у статусі  юридичної особи.

На території Дмитрушківської громади знаходиться 13 закладів освіти, з них:

 • 3 заклади дошкільної освіти;
 • 7 закладів загальної середньої освіти, у 4 із них організовано роботу дошкільних структурних підрозділів та 1 з них опорний із 3 філіями.

Дошкільною освітою охоплено 257 дітей віком від 3 до 6 (7) років. Загальною середньою освітою охоплено 1178 учнів та 45 учнів здобувають освіту при Старобабанівській виправній колонії.

         Загальна кількість працівників закладів освіти – 363, з них: педагогічних – 193, обслуговуючого персоналу – 170.

         На одного працівника  припадає в середньому 4 дитини, на одного педагогічного працівника – 7, на працівників обслуговуючого персоналу – 8 дітей. 

У 2021 році діяльність сільської ради  в сфері освіти була спрямована на вирішення таких завдань:

 • проведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
 • приведення у відповідність до вимог законодавства штатних розписів закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
 • створення освітнього простору та освітнього середовища для учнів 1 класу Нової  української школи;
 • модернізація та осучаснення навчально-матеріальної бази закладів освіти;

-    придбання шкільного автобуса;

-    організація харчування учнів;

-    проведення медичних оглядів педагогічних працівників;

- укладання договорів на придбання енергоносіїв, проведення міжвідомчого контролю за продуктами харчування, проведення дератизації закладів освіти.

- проведення технічної інвентаризації документації щодо виготовлення технічних паспортів закладів освіти;

-    виконання приписів ДСНС;

-    відкриття класів для дітей з особливими освітніми потребами;

-  проведення територіального туру Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт Малої Академії Наук;

-    проведення капітальних ремонтів.

На виконання вищеперерахованих завдань з 01.07.2021 по 31.12.2021 витрачено кошти з місцевого бюджету в сумі 22 369 958 грн з них:

 • 19 378 649 грн (виплата заробітної плати обслуговуючому персоналу, харчування, енергоносії, медогляди);
 • 2 991 309  грн (капітальні ремонти, придбання на основі співфінансування матеріалів та обладнання для НУШ, шкільного автобуса, кабінету інформатики).

Загальна сума коштів, які були витрачені на заклади освіти з 01.01.2021

по 31.12.2021 становить 63 021 985 грн, з них:

 • 11 459 608 грн  на придбання матеріалів та послуг;
 • 19 788 121 грн  на заробітну плату з  місцевого бюджету;
 • 31 774 256 грн на заробітну плату з  державного бюджету.

Найбільш затратним в освіті є виплата коштів на заробітну плату

педагогічним працівникам та обслуговуючому персоналу закладів дошкільної та загальної середньої освіти та працівникам позашкільних підрозділів.  Сума коштів на цю потребу склала 51 562 377 грн.

У 2021 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 49 925 грн. та проведено капітальний ремонт каналізації у Дмитрушківському ліцеї Дмитрушківської сільської ради на суму 350 000 грн.

Здійснено заміну вікон на металопластикові та проведено заміну двох дверей на металічні на суму 517 903 грн у Гереженівській філії Дмитрушківського ліцею  (за рахунок залишків коштів освітньої субвенції).

 На виконання приписів ДСНС у Собківському ліцеї встановлено протипожежну сигналізацію та здійснено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій на суму 285 466 грн (з виготовленням проектно-кошторисної документації та обслуговуванням протипожежної сигналізації).

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та зроблено капітальний ремонт даху над спортивною залою Косенівського ліцею на суму 438 600 грн.

Для надання якісних освітніх послуг у 2021/2022 навчальному  році для оснащення кабінетів, де навчатимуться першокласники виділено кошти в сумі 389 282 грн на умовах співфінансування з державним бюджетом 90/10% (з державного бюджету – 346 029 грн та з місцевого – 43253 грн), з них: на придбання дидактичних матеріалів – 105788 грн; на придбання сучасних меблів (парт) – 93207 грн., на придбання комп’ютерного обладнання – 190287 грн..

Придбано кабінет «Інформатики» для Старобабанівського ліцею Дмитрушківської сільської ради на умовах спів фінансування 90/10%, з них: 90%  залишки коштів освітньої субвенції – 270 000 грн, 10% кошти обласного бюджету – 30 000 грн.

Закуплено  шкільний автобус для Доброводівського ліцею  на умовах спів фінансування 50/50% . Вартість автобуса 1 834 500 грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень та здійснено вогнезахисну обробку  у Собківському, Сушківському, Старобабанівському, Доброводівському, Косенівському ліцеях, Танській гімназії та Дмитрушківському, Старобабанівському  Сушківському ЗДО на загальну суму – 314 292 грн.

Витрати на:

організацію харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти становлять 2 294 643 грн.;

закупівлю дрів – 282 793 грн;

закупівлю угілля – 1 431 150 грн;

закупівлю природного газу та послуги з обслуговування вузлів обліку газу – 1721 278 грн;

оплату за електроенергію – 929 252 грн.

Повноваження у сфері культури на території Дмитрушківської громади забезпечує КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту». Центр культури, дозвілля та спорту забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури, забезпечає вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, всіх видів культурних послуг і культурної діяльності, розвиток аматорського мистецтва. Збереження культурного надбання та традицій – одне з найголовніших завдань, що стоїть перед галуззю культури. Проте кожна традиція, якою б привабливою вона не була, потребує оновлення, осучаснення, модернізації.

Центр забезпечує діяльність 22 закладів культури.

В  закладах культури Дмитрушківської  громади  працює 29  осіб, 22 з  яких забезпечують культурно – освітню діяльність, у тому числі:

9 осіб – працює на повний робочий день (тобто на 1 ставку);

20 осіб – в режимі не повного робочого часу, а саме:  

1 працівник – 6 годин у день (0,75 ст.);

18 працівників – 4 години у день (0,5 ст.);

1 особа – 2 години в день (0,25). 

Всього в громаді протягом звітного періоду проведено 555 мистецьких заходів. Це заходи до державних свят та пам’ятних дат,  з нагоди новорічно-різдвяних, релігійних та народних свят, а також розважальні програми для дітей з нагоди Дня міжнародного захисту дітей та Дня Святого Миколая, Дня села в населених пунктах громади.

У 2021 році в музеї-садибі К.М. Дерев’янка проведено 41 екскурсію.

На належному рівні представляли нашу громаду працівники структурних підрозділів центру беручи участь у різних заходах та конкурсах.

Гуртківці Старобабанівської, Танської бібліотек та Старобабанівського СБК взяли участь  в обласному краєзнавчому конкурсі «Черкаський пазл на карті України». В номінації «Патріоти Черкащини», в кращу 10 увійшла Бабій Яніна, читач Танської бібліотеки та  1 місце здобули Перепелиця Богдана та Ямковенко Олег, читачі Старобабанівської бібліотеки.

Народний аматорський хор «Терниця» взяв участь у загальноміському конкурсі колядок і щедрівок «Уманська коляда - 2021», колектив був відзначений подякою міського голови та грошовою винагородою.

Працівники і гуртківці Собківського СБК взяли участь у обласному конкурсі «Писанка 2021», були відзначені дипломом.

Майстри та працівники сіл Старі Бабани Пугачівка, Собківка, Дмитрушки, Гереженівка достойно представляли роботи на міській виставці «Уманська писанка – 2021».

Хореографічний колектив «Колорит» Собківського СБК виборов 3 місце в обласному фестивалі конкурсі «Скарбничка майбутнього 2021».

Гуртківці Танської бібліотеки взяли участь у Всеукраїнському фестивалі – конкурсі учнівської та студентської творчості присвячений Лесі Українці.

24.08.2021 ансамбль «Коралі» центру культури прийняв участь в святковій програмі в м. Умань, присвяченій Дню Незалежності.

 

Соціальне забезпечення – одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь найбільш вразливих верств населення. За останні роки, на жаль, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист громадян полягає у  підтримці населення шляхом надання соціальної допомоги та соціальних послуг.  Ці та інші заходи по забезпеченню соціальних гарантій на території Дмитрушківської територіальної громади здійснюють відділ соціального захисту населення, служба у справах дітей та фахівець із соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг» Ладижинської сільської ради.

З метою наближення надання державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю, іншим пільговим категоріям та здійснення їх соціальної підтримки відділом соціального захисту населення через програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» у 2021 році прийнято 1382 заяви, з них – 232   первинні звернення, 1150 – повторні.

В розрізі видів допомог:

699 заяв – щодо призначення різних видів державних соціальних допомог,

70 заяв –  щодо призначення пільг,

610 заяв – призначення житлових субсидій.

Усі заяви стовідсотково опрацьовані та передані для прийняття рішення до Управління соціального захисту населення Уманської районної державної адміністрації.

З метою підтримки малозахищених верств населення та надання соціальних послуг тим громадянам, які цього потребують, у громаді розроблені і діють 2 сільські програми: сільська комплексна програма «Турбота», Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Всі програми розроблені на період 2021-2022 роки та передбачають фінансування за рахунок коштів Дмитрушківського сільського бюджету. Відділом соціального захисту населення ведеться чіткий облік жителів різних категорій. У селах Дмитрушківської громади  проживає 444 особи з інвалідністю, 2 батьків загиблих військовослужбовців, 1976 пенсіонерів за віком, 292 дітей з багатодітних сімей, 144 учасники бойових дій (116 учасників АТО/ООС), 27 ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ.

За рахунок коштів сільського бюджету протягом 2021 року 85 мешканців громади отримали одноразові грошові виплати та допомоги на загальну суму 283 041, 52 грн, у тому числі:

 • допомога на поховання (16 осіб) – 32 000,00 грн.;
 • допомога на лікування (12 осіб) – 24 000,00 грн.;
 • компенсація за надані соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги згідно ПКУ               № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (7 осіб) – на суму 127 031,00  грн.;
 • відшкодування громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, вартості проїзду  (3 особи) –  1566,02 грн.;
 • матеріальна допомога військовослужбовцям (1 особа) – 15 000,00 грн.;
 • щомісячна стипендія учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років  (1 особа) – 1 200,00 грн;
 • стипендія матері загиблого учасника АТО (2 особи) 24 000,00 грн.;
 • соціально-реабілітаційні послуги  осіб з інвалідністю (2 осіб) – 6044,50 грн;
 • санаторно-реабілітаційні послуги учасників АТО/ООС (1 особа) – 5480,00 грн.;
 • допомога на реабілітацію (1 особа) – 18 860,00 грн.
 • адресна допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування (34 особи) – 14 000,00 грн.;
 • матеріальна допомога дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років (2 особи) – 3 620,00 грн.
 • відшкодування витрат на зубопротезування (2 особи) - 6 166,00 грн.;
 • видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю (2 особи) - 4 074,00 грн.

На виконання сільської комплексної програми «Турбота» у 2021 році було також профінансовано такі заходи:

 • компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - 358 832,00 грн;
 • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок   Чорнобильської катастрофи 50 428,00 грн;
 • відшкодування витрат на послуги зв’язку  пільговим категоріям населення  3 567,00 грн;
 • компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і транспортне обслуговування  4891,00 грн;
 • надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 27 595,00 грн:
 • відшкодування витрат на природний газ пільговим категоріям населення 15 110,00 грн;
 • відшкодування витрат на  електроенергію пільговим категоріям населення  8 918,00 грн;
 • надано продуктові набори особам з інвалідністю І групи до дня інваліда (38 осіб) – 7 200,00 грн.(спонсорські кошти).
 • надано допомогу ліквідаторам Чорнобильської катастрофи 1 та 11 категорій та вдовам Чорнобильців (59 осіб) – 11 800,00 грн (спонсорські кошти).

Службою у справах дітей ведеться постійний облік дітей різних категорій. Станом на 01.01.2022 на первинному обліку служби перебувають 44 дітей. Із них: 40 дітей влаштовано у сімейні форми виховання, де діти виховуються у 28 сім'ях опікунів, 3 – у дитячі будинки сімейного типу, 1 – Будинок дитини.

Вікові категорії опікунів/піклувальників:

25-40 років - проживають 6 дітей;

40-60 років - 11 дітей;

60 років і старші -11 дітей.

 21 дитина має статус дитини-сироти, 23 дітей – статус дитини, позбавленої батьківського піклування.  

31 дитина проживає на території Дмитрушківської громади, 12 - на території інших територіальних громад.

За рішенням виконавчого комітету Дмитрушківської сільської ради протягом 2021 року 9 дітям надано статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та всі вони влаштовані у сімейні форми виховання.

За кошти обласного та державного бюджетів оздоровлено 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але такий показник є недостатнім.

Служба у справах дітей Дмитрушківської сільської ради сприяє втіленню пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. На квартирному обліку при Дмитрушківській сільській раді перебувають 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

      Із загальної кількості:

 • 2  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років;
 • 7 осіб (віком від 18 до 23 років);
 • 4 особи (віком до 35 років).

Сесією Дмитрушківської сільської ради прийнято рішення від 19.03.2021 № 6-12/VІІІ  «Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа Дмитрушківської сільської ради на 2021-2023 роки». Станом на 01.01.2022 року фінансування Програми складає 50 тис. грн.

На обліку служби у справах дітей протягом 2021 року перебувало 10 дітей із 5 неблагополучних сімей. Станом на 31.12.2021 трьом  дітям надано статус дітей-сиріт та влаштовано під опіку, двох дітей знято з обліку у зв’язку із подоланням сім'єю СЖО, а 2 сім'ї, в яких виховуються  5 дітей, перебувають під соціальним супроводом.

На обліку центру надання соціальних послуг перебуває 25 сімей, в яких виховується 45 дітей, які потрапили в складні життєві обставини та не в змозі їх самостійно подолати.

Станом на 01 січня 2022 року, у 200 (двохстах) сім'ях здійснено оцінювання потреб та за їх результатами надаються такі соціальні послуги:

 • Консультування (15 сімей);
 • соціальний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах (4 сім'ї);
 •  соціальний супровід сімей у яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (6 сімей);
 • догляд вдома (станом на 01 липня 2021 року – 167 осіб, станом на                01 січня 2022 року – 134 особи);
 • здійснено оцінювання потреб для отримання догляду на непрофесійній основі (8 осіб).

Послугу інформування отримали 87 осіб, із них:

 • сім'ї опікунів, піклувальників – 39;
 • сім'ї одиноких матерів – 21;
 • сім'ї, яким призначено державну допомогу при народженні дитини – 27.

Протягом 2021 року здійснено перевірку цільового використання державної допомоги при народженні дитини в 27 сім'ях.

Для покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення Дмитрушківська сільська рада уклала договір про співпрацю з КЗ «Центр надання соціальних послуг» Ладижинської сільської ради.

Впродовж 2021 року послугами центру надання соціальних послуг  скористалися 134 одиноких пристарілих жителів громади. Для їх обслуговування було залучено 16 соціальних працівників та виділено з місцевого бюджету 1 552 560 грн.

Один із пріоритетних напрямків роботи громади – забезпечення населення якісною медичною допомогою. Медична допомога населенню громади надається медичними працівниками  КНП «Уманська центральна районна лікарня» Паланської сільської ради та КНП «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги» Паланської сільської ради, до складу якого входять амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, що розташовані в селах нашої громади. З метою вдосконалення системи надання первинної та вторинної медичної допомоги населенню у 2021 році діяли 3 відповідні програми: «Програма підтримки та співфінансування комунального некомерційного підприємства «Уманський  первинної медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради на 2021 рік»,  «Програма «Розвиток КНП «Уманська центральна районна лікарня» Уманської районної ради на 2021 рік», «Програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет десмопресином населення Дмитрушківської сільської територіальної громади на 2021 рік».

У 2021 році з бюджету громади виділено коштів в сумі 2 759 468 грн для забезпечення якісних послуг у сфері медицини. Зокрема, на КНП «Уманська центральна районна лікарня» виділено 693622 грн на оплату енергоносіїв. На КНП «Уманський ЦПМСД» було профінансовано 2 065846 грн. З них -  1 132900 грн на оплату праці медсестер та молодших медичних сестер (12 та 6 відповідно); енергоносії – 329 200 грн; пільгові медикаменти – 603 700 грн., інсулін – 356 401 грн.

У 2021 році проводжував свою роботу відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дмтрушківської сільської ради, у структурі якого затверджено  9 штатних одиниць.

Географічне розташування  населених пунктів Дмитрушківської сільської територіальної громади зумовило потребу у забезпеченні територіальної доступності отримання послуг її мешканців. З цією метою прийнято рішення про утворення 4 віддалених місць для роботи адміністраторів відділу ЦНАП. Зазначені робочі місця розміщено в приміщеннях старостатів, вони обладнані  персональними комп’ютерами, на стендах представлена необхідна інформація, пов’язана з отриманням адміністративних послуг.

За 2021 рік відділом «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету  Дмитрушківської сільської ради надано 13024 послуги, а саме:

1) реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання, актуалізація даних – 4823;

2) реєстрація нерухомості – 2461;

3) реєстрація бізнесу – 93;

4) земельні питання – 964;

5) питання місцевого значення (благоустрій, житло тощо) – 1912;

6) соціальні питання – 812;

7) видача довідок – 1670;

8) реєстрація народження – 50;

9) реєстрація шлюбу – 10;

10) реєстрація смерті – 229.

На даний час у відділі «Центр надання адміністративних послуг» можливо отримати 237 адміністративних послуг, які надаються через адміністраторів відділу.

З початку року у відділі ЦНАП запроваджено роботу в Реєстрі територіальних громад (РТГ) від «Е-Рішення». РТГ є обов’язковим інструментом для територіальної громади.

Державні реєстратори відділу ЦНАП працюють у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі. Адміністратори відділу ЦНАП працюють в інформаційній системі «Соціальна громада». В електронній програмі працюють, як в центрі громади, так і адміністратори на віддалених робочих місцях в старостатах.

22 вересня 2021 року укладено меморандум про співпрацю та взаємодію між Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Дмитрушківською сільською радою.

Підписання меморандуму має на меті консолідувати зусилля сторін, спрямованих на реалізацію права на безоплатну правову допомогу, зокрема шляхом надання кваліфікованої юридичної допомоги жителям громади.

Повноваження в сфері архітектури та містобудування було делеговано сектору архітектури та містобудування Уманської районної державної адміністрації з  метою розширення та покращення якості надання таких послуг населенню громади.

Для оцінки якості надання адміністративних послуг у ЦНАП використовується електронний сервіс «Розкажи нам про свої враження від візиту до ЦНАП», розроблений Офісом реформ адміністративних послуг, який дозволяє налагоджувати комунікації з відвідувачами через сервіс гугл-карти.

Адміністраторами відділу у співпраці з старостами старостинських округів та діловодами з врядування проводилась звірка карток первинного обліку військовозобов’язаних з даними погосподарського обліку, з обліковими картками підприємств і організацій, розташованих на території сільської ради, з обліком військовозобов’язаних ОМТЦК та СП, що дало змогу перевірити повноту достовірності та якості обліку усіх військовозобов’язаних.

Станом на 01.01.2022 у Дмитрушківській громаді налічується  786 військовозобов’язаних, з них:

офіцерів – 28;

військовозобов’язаних чоловіків – 713;

військовозобов’язаних жінок – 45;

Протягом 2021 року взято на військовий облік 34 особи, знято з обліку 33 особи.

На території громади проживає 375 чоловік призовного віку. У звітному періоді зареєстровано 15 осіб призовного віку, знято з обліку 2 особи.

В результаті уточнення списків військовозобов’язаних встановлено, що на території громади перебуває на обліку 142 учасники бойових дій, 44 учасників війни, 6 інвалідів війни, 5 інвалідів військової служби, 47 учасників ліквідації та постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Картотека карток первинного обліку військовозобов’язаних зберігається та ведеться за вимогою керівних документів.

Значна робота проводилась щодо підготовки документів та оформлення особових справ призовників, складання та подання до ОМТЦК та СП списків призовників, які проживають на території сільської ради.

У 2021 році до призовної дільниці було приписано 34 особи. На строкову військову службу призвано 12 громадян, 7 громадян призвано на службу за контрактом.

Відділом земельних відносин виконавчого комітету Дмитрушківської сільської ради прийнято та зареєстровано за 2021 рік 1073 заяви щодо вирішення питань землекористування або землеволодіння.

Підготовлено та винесено на розгляд постійної комісії з питань агропромислового комплексу, підприємництва, транспорту, енергозбереження, житлово-комунального господарства та комунальної власності, з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою, екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій та сесії 519 проектів рішень.

Більшість прийнятих рішень стосуються надання дозволу на розробку проектів землеустрою, технічних документацій та їх затвердження по земельних ділянках з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування існуючих житлових будинків, господарських будівель та споруд, для ведення особистого селянського господарства, тощо.

Рішеннями сесій затверджена нормативно-грошова оцінка земель в межах населених пунктів Гереженівка, Гродзеве, Дмитрушки, Пугачівка, Старі Бабани, яка вступила в дію з 01 січня 2022 року, що збільшить надходження по сплаті земельного податку та орендної плати.

Проведено інвентаризацію земельних ділянок під будівлями комунальної власності в селах Гереженівка, Гродзеве, Дмитрушки, Косенівка, Заячківка, Степківка, Старі Бабани, Танське на суму 48450 грн.

Проведено інженерно-топографічне знімання населених пунктів  Доброводи та Танське на суму 87272,20 грн.

У 2021 році за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства передано в приватну власність 155 ділянок; за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд передано в приватну власність 70 ділянок.

21 учасник бойових дій отримав у власність земельні ділянки (в селах Дмитрушки, Гродзеве, Пугачівка, Танське, Собківка, Старі Бабани, Сушківка та Заячківка).

9 працівникам соціальної сфери надали у власність земельні ділянки в селах Сушківка та Косенівка.

Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України та статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень сільської ради та її виконавчих органів належить розпорядження земельними ресурсами, а також повноваження у сфері екології.

Загальна площа земель сільської ради становить 30969,8 га:

- лісового фонду – 4093,46 га

- землі водного фонду – 492,4 га, з них під водоймами – 419,0 га, здано в оренду 227,8 га, що становить 55% від загальної площі під водоймами. Згідно з   обліком рахується 34 договори оренди земель водного фонду.

- площа земель сільськогосподарського призначення становить 24096,9 га, із них земельні частки (паї) громадян площею – 17155,21 га; не витребуваних та нерозподілених – 172,6  га; обробляють одноосібно – 3552,3373 га.

- землі населених пунктів – 4531,62 га,

В постійному користуванні – 518,4889 га.

Відповідно до наказів Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області було передано із земель державної власності у комунальну власність Дмитрушківської сільської ради земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1514,819 га. З них здано в оренду сільськогосподарських угідь  площею 1208,1776 га.

Зареєстровано право комунальної власності на 54 земельні ділянки площею 343,9714 га, права на які перейшли до Дмитрушківської сільської ради відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Проведено аудит земельних ділянок комунальної власності, які перебувають в орендних відносинах. На сьогоднішній день зареєстровано всього 179 договорів оренди земельних ділянок.

Середній відсоток по орендній платі становить 8,23% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

 У 2021 році укладено 24 нових договори оренди на загальну площу 108,2081 га, що збільшить фінансовий ресурс громади на 641360,39 грн. в рік.

Через аукціони з продажу права оренди на земельні ділянки укладено 11 договорів на площу 64,664 га із середньою відсотковою ставкою оренди в рік 24,36 %. 

У 2021 році одноосібниками сплачено прибуткового податку на суму 946062,27 грн.

Проведено аудит всіх водних об’єктів, що розташовані на території  громади. По кожному об’єкту зроблено по декілька фото технічного стану та викопіювання із зазначенням місця розташування, орієнтовної площі, складу угідь, цільового призначення та прив’язки до найближчої ділянки із визначеним кадастровим номером.

В межах населених пунктів під нежитловими приміщеннями укладено 13 договорів оренди на площу 43,5441 га з середньою відсотковою ставкою -12%.

У 12 договорах оренди внесені зміни по збільшенню відсотка орендної плати до 12%.

Відділом житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування проводилась робота щодо впорядкування переліку  об’єктів комунальної власності сільської територіальної громади.  За звітний період у комунальну власність громади прийнято 57 об’єктів нерухомого майна від реорганізованих сільських рад, 1 об’єкт – зі спільної власності територіальних громад району.

Станом на 01 січня 2022 року у комунальній  власності сільської територіальної громади перебуває 104 об’єкти нерухомого майна. Сільська рада є засновником 7 закладів загальної середньої освіти, 3 закладів дошкільної освіти, комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту», сільського комунального підприємства «Дмитрушки».

З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання населених пунктів громади в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення було розроблено та затверджено схему санітарної очистки населених пунктів Дмитрушківської сільської ради. Вивіз твердих побутових відходів з населених пунктів громади здійснюється відповідно до окремого графіка за рахунок коштів сільського бюджету. Протягом   2021  року  вивезено 6265 м3 твердих побутових відходів на суму 1103,145 тис. грн, в т.ч. в населених пунктах  громади:

Гереженівка – 133,980 грн;

Гродзеве – 53,592 грн;

Дмитрушки – 214,368 грн;

Доброводи – 80,388 грн;

Пугачівка – 32,155 грн;

Косенівка – 30,145 грн;

Собківка  і Степківка  – 123,931 грн;

Старі Бабани – 293,907 грн;

Сушківка і Заячківка – 120 ,582 грн;

Танське – 20,097 грн.

 

За звітний період було придбано 15 сміттєвих контейнерів  на суму 106,144 тис. грн в с. Доброводи.

Ліквідовано 12 стихійних сміттєзвалищ  на площі 0,5 га.

Ще одним із пріоритетних напрямків роботи є експлуатація та утримання в належному стані вуличного освітлення.

Аналіз стану мережі вуличного освітлення свідчить, що станом на 01 січня 2022 року загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення в населених пунктах громади становить 187,85 км, кількість світлоточок – 2355 шт.

Протягом  2021 року проведено ряд заходів щодо утримання в належному стані мереж вуличного освітлення, а саме: поточне обслуговування світлоточок та мереж; придбання та заміна ламп (73 878,00 грн), переоснащення електропостачання вуличного освітлення  в с. Косенівка (4 об’єкти) та в с. Доброводи (1 об’єкт) на суму 34 870,00 грн.

У 2021 році на зовнішнє освітлення сіл було спожито 126553 кВт./год. На оплату електроенергії профінансовано 717 664,00 грн.

Після реорганізації колишніх сільських рад Дмитрушківській сільській раді в спадок дісталося боргове зобов’язання по вуличному освітленню села Косенівка. Для вирішення цієї проблеми було сплачено 344 774,00 грн. штрафу.

Всього витрати на утримання вуличного освітлення  у 2021 році становили  1 171 186,00 грн.

Протяжність водогонів громади 92,9 км з них перебувають на балансі СКП «Дмитрушки» - 45,2 км:

с. Дмитрушки 30 км

с. Гереженівка 8,5 км

с. Гродзеве 6,7 км, в тому числі аварійних 5 км.

Піднято води по даних населених пунктах 81 902 тис. м3 – 2311 споживачеві.

Замінено водопровідну систему в с. Гереженівка протяжністю 700 метрів.

Працівниками СКП «Дмитрушки» протягом 2021 року ліквідовано близько 20 проривів водопровідної системи по населених пунктах Гереженівка, Гродзеве та Дмитрушки.

Також вони постійно надають допомогу в ремонті водогонів по всіх населених пунктах громади. Зокрема працівниками СКП «Дмитрушки» було проведено роботи по заміні водяних насосів  в с. Сушківка та с. Доброводи.

В інших населених пунктах громади водогони утримуються на рахунок коштів водокористувачів та підприємств, які розміщені в даних населених пунктах.

Крім водогонів по населених пунктах громади:

 • Водонапірних башт -17 шт.;
 • Свердловин – 15 шт. та 2 шахтних колодязі.

Особлива увага в громаді приділялася питанню благоустрою населених пунктів.

При СКП «Дмитрушки» у 2021 році працювало 92 сезонних робітники. На оплату їх праці було виділено 643 464,00 грн,

в  т.ч. по населених пунктах:

 

- Гереженівка – 87 210,00 грн;

- Гродзеве – 36 600,00 грн;

- Дмитрушки – 28 873,00 грн;

- Доброводи – 36 600,00 грн;

- Косенівка – 193 019,00 грн;

- Пугачівка – 93 330,00 грн;

- Степківка – 21 960,00 грн;

- Старі Бабани – 41 957,00 грн;

- Сушківка – 48 100,00 грн;

- Заячківка – 14 640,00 грн;

- Танське – 41 175,00 грн.

З метою якісного проведення заходів з благоустрою сіл громади було залучено 8 осіб з числа тих, які перебувають на обліку в Уманському районному центрі зайнятості. На оплату їх праці було профінансовано 28 203,00 грн (Доброводи (2 працівники)– 7 051,00 грн; Степківка – 3  525,00 грн (1 працівник); Старі Бабани – 14 102,00 грн (4 особи); Танське – 3 525,00 грн (1 особа).

Додатково до громадських робіт з благоустрою сіл громади залучили 8 осіб, які відбували суспільно-корисні роботи за адміністративні правопорушення.

Для покращення санітарного стану щоденно виконувалися роботи по догляду за об’єктами історико-культурного значення, скверами, парками та іншими місцями масового відпочинку населення. Постійно здійснювався покіс трави в місцях загального користування ручними мотокосами, на узбіччях доріг покіс здійснюється тракторами з навісними роторними косарками.

Для оновлення матеріально-технічної бази в цьому році виділено 510,258 тис. грн. Було придбано:

- фарби, інвентар та інше – 70,443 тис. грн;

- мотокоси 5 шт. ( Доброводи,Косенівка, Танське, Сушківка,Гродзеве) – 55,2 тис. грн;

- мотопили (2 шт.) – 35,837 тис. грн;

- лебідка – 5,850 тис. грн;

- паливно-мастильні  матеріали – 133,088 тис. грн;

- запасні частини – 9,995 тис. грн.

- протипожежні  матеріали – 13,206 тис. грн.

- заміна та опломбування  лічильників, виклик майстра – 31,315 тис. грн.

- послуги екскаватора с. Гереженівка (заміна труб Гереженівка) – 49,950 тис. грн.

- встановлення камер відео спостереження – 105,374 тис. грн. (с. Дмитрушки 4 шт. – 39,519 тис. грн, с. Собківка 9 шт. – 65,859 тис. грн.

Придбано  та висаджено зелених насаджень на суму 49,990 тис. грн.                 

На заходи з благоустрою парку «Мала Софіївка», що у селі Косенівка,  було виділено 1 288 тис. грн, в тому числі – 148,763 тис. грн. з місцевого бюджету та 1 139,237 тис. грн з державного.

         У селі Косенівка влітку 2021 року  встановлено фотозону «Я люблю Косенівку» вартістю 48, 860  тис. грн.

Питання стану та ремонту доріг, вулиць та транспортної інфраструктури (дорожнього покриття, тротуарів, безпечних та доступних зупинок) найбільше турбує та обговорюється мешканцями громади. У кожному населеному пункті громади є проблемні дороги, вулиці, які потребують ремонту та догляду.

Дорожньо-транспортна інфраструктура територіальної громади становить мережу автомобільних доріг загальною протяжністю 187,856 км, в  тому числі  з твердим покриттям – 135,425 км.

Впродовж  2021 року по території громади провели низку ремонтних та будівельних робіт, на реалізацію яких залучили кошти усіх рівнів у розмірі 6 652 064,00 грн. Загальна протяжність відремонтованих доріг становить 3373 м. 

Так, за кошти бюджету сільської територіальної громади здійснили капітальний ремонт в с. Гереженівка по вул. Молодіжна (ділянка 1), протяжністю 949 м на суму 1 158 500,00 грн; в с. Гродзеве по вул. Уманська, протяжністю 445 м на суму 825 000,00 грн; в с. Дмитрушки по вул. Республіканська, протяжністю 710 м на суму 1 306 000,00 грн; в с. Пугачівка по пров. Шевченка, протяжністю 250 м на суму 528 291,00 грн.

За рахунок коштів обласного бюджету було реалізовано 2 проекти: капітальний ремонт дороги в с. Гереженівка по вул. Молодіжна (ділянка 2), протяжністю 574 м на суму 1 290 000,00 грн та в с. Старі Бабани по вул. Шевченка, протяжністю 445 м на суму 1 544 273,00 грн.

Загальний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади на виконання вже реалізованих проєктів становить 3 817 791,00 грн.

Автомобільні дороги загального користування місцевого значення перебувають у віданні обласної державної адміністрації та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Неодноразово порушувалось питання щодо ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, що проходять територією громади, так як вказані дороги є дуже важливими для мешканців, бо сполучають населені пункти між собою, а також з центром громади, району та області.

На автомобільних дорогах загального користування державного значення, що проходять територією Дмитрушківської сільської територіальної громади протягом 2021 року здійснено капітальний ремонт ділянки автодороги Н-16 протяжністю 9 км від закінчення села Легедзине і до початку села Доброводи Уманського району. Ремонтували дорогу у рамках президентської програми «Велике Будівництво».

Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити, що сьогодні ми маємо позитивні надбання, і як я неодноразово наголошувала – це  результат колективної  праці . Я вдячна  усім, хто допомагав сільській раді в цей нелегкий період розвитку практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами та об’єктивними зауваженнями.

Вся робота і моя, як голови, і виконавчого апарату у вас на очах. Я розумію свою особисту відповідальність перед громадою за кожне наше рішення, кожний наш практичний крок.  

Виходячи з аналізу роботи за 2021 рік  ми визначились  щодо основних напрямків та пріоритетів  в подальшій роботі.  І бачимо їх такими:

            Формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення громади через забезпечення економічного зростання у господарському комплексі,  забезпечення стабільного функціонування соціальної та гуманітарної сфер, поліпшення бізнес-клімату та створення сприятливих умов для надходження інвестицій, підвищення стандартів життя.

Підтримка малого та середнього підприємництва у галузі житлово-комунального господарства, надання побутових послуг та розвитку фермерства і самозайнятості.

Забезпечення організації та  виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього середовища, благоустрою, озеленення і приведення у належний санітарний стан територій населених пунктів громади, прибудинкових територій, а також здійснення заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових відходів.

         Модернізація  та розвиток закладів освіти, культури.

 

У 2022 році на нас з вами чекатимуть нові виклики, і я впевнена  ми зможемо досягти стабільного розвитку нашої громади. Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею та благо наших мешканців і переконана на, що тільки спільними зусиллями ми зможемо створити та розбудувати процвітаючу громаду.

Миру та порозуміння нам усім у Великій родині Дмитрушківської  територіальної громади!

 

 

 

 

 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора