ЗВІТ про роботу служби у справах дітей Дмитрушківської сільської ради за 2021 рік

Дата: 31.01.2022 16:07
Кількість переглядів: 265

ЗВІТ

про роботу служби у справах дітей Дмитрушківської сільської ради

за 2021 рік

 

Фото без опису

 

     Служба у справах дітей Дмитрушківської сільської ради утворена відповідно до рішення сесії Дмитрушківської сільської ради від 20.03.2020 року № 20-11/VІІ «Про створення служби у справах дітей Дмитрушківської сільської ради та затвердження Положення про службу у справах дітей» і як юридична особа публічного права почала функціонувати з 20.05.2020 року.

         Протягом звітного періоду робота служби була спрямована на:

- реалізацію Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» від 1 червня 2020р. №585, розпоряджень;

- рішень та доручень сільського голови, служби у справах дітей  Уманської РДА,  Черкаської облдержадміністрації та наступних пріоритетних завдань:

-реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

-забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей;

-забезпечення дотримання принципів пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-здійснення постійного контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей;

-забезпечення ведення реєстру житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

-своєчасне виявлення сімей з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм всебічної допомоги та створення умов для повернення дітей до біологічної родини;

-забезпечення систематичного прийому громадян;

-забезпечення об’єктивного та своєчасного розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян.

     Штатна чисельність служби складає 2 штатні одиниці, фактично зайнятих -1 штатна одиниця.

На території громади віком від 0 до 18 років проживають1932 дитини;  

Станом на 01.01.2022 на первинному обліку  служби перебувають 44 дітей. Із них: 40 дітей влаштовано у сімейні форми виховання, де діти виховуються у 28 сім'ях опікунів, 3 -  у дитячі будинки сімейного типу, 1 – Будинок дитини.

Вікові категорії опікунів/піклувальників:

25-40 років -  проживають 6 дітей;

40-60 років -  11 дітей;

60 років і ст. -11 дітей.

 21 дитина має статус дитини-сироти, 23 дітей – статус дитини, позбавленої батьківського піклування.  

31 дитина проживає на території Дмитрушківської громади, 12 - на території інших територіальних громад.

Протягом 2021 року 9 дітям рішенням виконавчого комітету Дмитрушківської сільської ради надано статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та всі влаштовані у сімейні форми виховання.

За звітний період начальником служби у справах дітей відвідано всі сім'ї, в яких діти перебувають під опікою, та за результатами складено акти обстеження умов проживання підопічних дітей.

   На постійному контролі - питання оздоровлення дітей. За кошти обласного та державного бюджетів оздоровлено 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але такий показник є недостатнім.

Питання утримання, виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - на постійному контролі голови Дмитрушківської сільської ради Шевчук Тетяни Борисівни. За її участю проводилися спільні виїзди в родини опікунів/піклувальників, надавалися консультації, необхідна допомога та вітання з святами.

Протягом року всі категорійні діти були охоплені увагою, подарунками та заходами, які організовувалися службою у справах дітей, Дмитрушківською сільською радою та КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту Дмитрушківської сільської ради». Так, на Святі Миколая діти були активними учасниками ігор, конкурсів, вікторин і на завершення свята отримали подарунки.

Забезпечення житлових, майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

     Служба у справах дітей Дмитрушківської сільської ради сприяє втіленню пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

На квартирному обліку при Дмитрушківській сільській раді перебувають 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

      Із загальної кількості:

  • 2  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років;
  • 7 осіб (віком від 18 до 23 років);
  • 4 особи (віком до 35 років).

Сесією Дмитрушківської сільської ради прийнято рішення від 19.03.2021 № 6-12/VІІІ  «Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа Дмитрушківської сільської ради на 2021-2023 роки».

         Станом на 01.01.2022 року фінансування Програми складає 50 тис. грн.

Проаналізувавши потреби на придбання житла для дітей означеної категорії з’ясовано,що можливість місцевого бюджету є досить обмеженою,і  у зв’язку з цим є необхідність отримання субвенційних коштів з державного бюджету для придбання дітям житла. Тому, з метою сприяння вирішення даного питання,  відповідно до пункту 10  Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та  забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі Порядок), затверджених постановою Кабінету Міністрів  України від 26 травня 2021 року № 615, Дмитрушківська сільська рада надіслала пропозиції щодо потреби у субвенції з державного бюджету для виплати грошової компенсації дітям для придбання житла, окремо визначивши обсяг такої компенсації на кожну дитину. На жаль нашій громаді такі кошти в 2021 році не були виділені.

Діти, які потрапили у складні життєві обставини.

Відповідно до соціальних паспортів, наданих старостами старостинських округів Дмитрушківської сільської ради, на території громади проживають 50 дітей, які потрапили у складні життєві обставини (далі СЖО). Всі ці сім'ї перебувають під постійним контролем сільського голови, старост населених пунктів громади, служби у справах дітей, фахівця соціальної роботи. Систематичне відвідування цих сімей, надання їм допомоги (продуктові набори, одяг, взуття) дає можливість підтримувати їх  та тримати на контролі.  

На обліку служби у справах дітей протягом 2021 року перебувало 10 дітей із 5 неблагополучних сімей. Станом на 31.12.2021 3 дітям надано статус дітей-сиріт та влаштовано під опіку, 2-х дітей знято з обліку у зв’язку із подоланням сім'єю СЖО, а 2 сім'ї, в яких виховуються  5 дітей, перебувають під соціальним супроводом. 

Вся робота з неблагополучними сім'ями проводилась так, щоб допомогти батькам вийти з зони ризику та зберегти для дитини можливість зростати та виховуватись у біологічних родинах, на  зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, створення умов для виховання відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними відповідної профілактично-виховної роботи.

      Протягом року проведено обстеження житлово-побутових умов проживання 52 сімей, що потрапили в поле зору служби у справах дітей. Під час відвідування сімей їм надається інформаційна, правова, гуманітарна допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися в їх сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, надання допомоги батькам у працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів соціального захисту.  

      У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою у справах дітей, порушується клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності відповідно до  ст.184 КпАП, питання ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків виноситься на засідання комісії.

Так, за звітний період до відділу ювенальної превенції Уманського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області направлено 2  клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальністі за невиконання батьківських обов'язків.

Заклади інституційного догляду.

З Дмитрушківської громади в закладах інституційного догляду навчаються 15 дітей, зокрема:

  • Комунальний заклад «Бабанська спеціальна школа Черкаської обласної ради» – 10 дітей;
  • комунальний заклад «Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради» - 4 дітей;
  • комунальний заклад «Ладижинська спеціальна школа Черкаської обласної ради» - 1 дитина.

         Служба у справах дітей проводила відповідну роботу по попередженню домашнього насильства. На сайті Дмитрушківської ТГ на сторінці служби у справах дітей висвітлювалися інформаційні матеріали куди звертатися у разі наявних фактів жорстокого поводження з дітьми та можливості отримання належної допомоги. Листівки, пам’ятки, буклети розповсюджувалися у освітніх закладах, місцях відпочинку молоді, організаціях, установах.

Долучалися до участі у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства». У приміщенні сільської ради була організована виставка з даного питання, у всіх освітніх закладах - тематичні виставки та  проводилися інші заходи.

 

Фото без описуФото без опису

 

 

 

А заклади культури Дмитрушківської громади охопили всі важливі дати цієї акції та підготували соціальні ролики:

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок  Пугачівський СК;

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом Собківський СБК;

2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабствомТанський СБК ;

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями Косенівський СБК;

5 грудня – Міжнародний день волонтера Степківський СК;

6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі Сушківський СБК;

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією Собківський СБК;

10 грудня – Міжнародний день прав людини КЗ ЦКДС.

Соціальні ролики розміщені на сторінці КЗ ЦКДС

https://www.facebook.com/groups/505997643696856

На старостати, в освітні заклади, заклади культури та охорони здоров’я службою у справах дітей були надані інформаційні матеріали з питання попередження насильства.

Від початку року до служби надійшло 3 повідомлення щодо жорстокого поводження з дітьми або загрозу його вчинення. В усіх випадках діти були свідками домашнього насильства. Відповідно з ними проводилася робота як службою у справах дітей так і психологом освітнього закладу.

З метою профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, проведено 4 профілактичних заходи (рейди), в тому числі рейд «Урок», під час яких обстежено умови проживання 15 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, одну дитину повернуто на навчання до освітнього закладу.

Протягом 2021 року службою у справах дітей забезпечено організацію  та проведення 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини на яких розглянуто 65 питань, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів дітей, зокрема:

- встановлення опіки та призначення опікунів;

- неналежне виконання батьківських обов’язків;

- взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах;

- надання дозволів на здійснення правочинів, укладення договорів дарування, купівлі-продажу житлових будинків, право користування якими мають  неповнолітні, малолітні діти та ін.;

- надання висновків про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав;

- взяття сімей під соціальний супровід;

- встановлення опіки над майном;

- встановлення порядку і способів участі батька у вихованні дитини;

- взяття дітей на квартирний облік;

- надання дозволу на реєстрацію місця проживання дитини без згоди батька;

- надання дозволу на реєстрацію народження дитини, визначення прізвища та імені дитини без згоди батька.

       За результатами прийнятих рішень службою у справах дітей підготовлено 65 проектів рішень на засідання виконавчого комітету Дмитрушківської сільської ради. На засідання комісії запрошувалися особи, чиї заяви та звернення розглядалися.

 

 

Фото без опису

    У 2021 році службою у справах дітей Дмитрушківської сільської ради підготовлено та подано до суду 4 позовні заяви про позбавлення  4 батьків відносно 6 дітей батьківських прав. У зв’язку із смертю відповідача один позов закрито, а 3 дітям, які посиротіли, рішенням виконавчого комітету надано статус дітей-сиріт та влаштовано у сімейні форми виховання. 

Задоволено 2 позовні заяви,  2 батьків позбавлено батьківських прав відносно 3 дітей, з них:

1 дитина влаштована під опіку,

2 - перебувають у КЗ «Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Умані Черкаської обласної ради» до вступу у законну силу рішення Уманського міськрайонного суду в Черкаській області.

В стадії розгляду перебуває ще одна справа.

Начальником служби у справах дітей взято участь в 9 судових засіданнях  з розгляду цивільних та кримінальних справ (представлення інтересів дітей при позбавленні батьків батьківських прав та визначення способів участі батька у вихованні дитини).

Протягом 2021 року розглянуто 44 письмових та 37 усних звернень громадян. 

З гарним настроєм та солодкими подарунками для дітей нашї громади пройшли Новорічні свята.          

 Кожна дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, а також діти, які перебувають в СЖО, діти із числа внутрішньо переміщених осіб та діти учасників АТО/ООС отримали свій новорічний подарунок (181 подарунок).

За сприяння сільського голови Тетяни Борисівни ШЕВЧУК  отримали подарунки діти з обмеженими можливостями (51 шт.).

З метою інформування громадськості про діяльність служби у справах дітей Дмитрушківської сільської ради систематично розміщуються та поширюються дописи на офіційному сайті Дмитрушківської сільської  ради та сторінці служби у справах дітей.

 

 

Начальник служби у справах дітей                                Надія ЗАХАРЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора