ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) ПРОЕКТУ

Дата: 30.11.2021 11:00
Кількість переглядів: 293

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

 СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) проекту

 

Коригування генерального плану с.Косенівка

 Уманського району Черкаської області

 

Замовник: Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області:  20332 Черкаська область Уманський район село Дмитрушки вулиця Петропавлівська будинок 19,  Код ЄДРПОУ: 04410344

 

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

 

Вид та основні цілі документу державного планування

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Проектними рішеннями генерального плану с. Косенівка передбачено:

  • Нова житлова забудова за рахунок ущільнення існуючої присадибної забудови та знесення аварійних житлових будинків;
  • Оптимізація території села із забезпеченням функціональних зв’язків сельбищної та виробничої зони;
  • Інженерна підготовка території, яка забезпечує відведення дощових вод відкритим поверхневим способом в існуючі водостоки;
  • Організація трьох зон санітарної охорони навколо арт свердловин;
  • Централізовані  системи водопостачання та водовідведення;
  • Санітарна очистка території.

 

Проектні рішення генерального плану розробляються на безстроковий період.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Ймовірні наслідки

а) Для довкілля , у тому числі для здоров’я населення.

 До сфери охоплення СЕО (далі Стратегія) проекту генеральний плану території,  відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки впливу від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до генеральний плану території, на здоров’я населення.

 б) Для територій з природоохоронним статусом. Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки впливу від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до генеральний плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Генерального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення коригування генерального плану с. Косенівка Уманського району Черкаської області,  їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

 З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту, мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану території.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генеральний плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку та їх екологічні та соціальні наслідки. Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генеральний плану території може бути розширений та поглиблений при надходженні відповідних пропозицій від зацікавлених сторін.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

            У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію села, схеми інженерної підготовки та історико-архітектурного опорного плану, зон охорони пам’яток культурної спадщини.

 

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Коригування генерального плану с. Косенівка Уманського району Черкаської області», подаються до:

Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської рада Уманського району Черкаської області:  20332 Черкаська область  Уманський район село Дмитрушки вулиця Петропавлівська будинок 19,  e-mail- dmitrushki2017@ukr.net, тел. 04744-96275

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 10.12.2021 Р. (ВКАЗАТИ ДАТУ – 15 ДНІВ З МОМЕНТУ ПУБЛІКАЦІЇ НА САЙТІ).

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора