Щодо змін в нормативно-правових актах з питань бджільництва 2021

Дата: 27.04.2021 10:02
Кількість переглядів: 907

Фото без опису

 

 Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», який набрав чинності 05.03.2021 затверджено:

 • Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
 • Порядок реєстрації пасіки;
 • Інструкцію з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин.

     З метою ідентифікації та обліку пасік, обліку кількості бджолиних сімей та декларування ветеринарно-санітарного стану власники пасік або уповноважені ними особи отримують паспорт пасіки.

Відповідно до вимог Порядку видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, видача паспорта пасіки здійснюється в день звернення за заявою про видачу паспорта пасіки, що подається власником пасіки або уповноваженою ним особою до Уманського управління ГУ ДПСС в Черкаській області в письмовій або електронній формі (з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

Після отримання Уманським управлінням ГУ ДПСС в Черкаській області в письмовій або електронній формі заяви про видачу паспорта пасіки та заповненого паспорта пасіки посадова особа Уманського управління ГУ ДПСС в Черкаській області вносить інформацію до Реєстру паспортів пасік та здійснює видачу паспорта.

Під час реєстрації паспорта пасіки йому присвоюється єдиний унікальний номер, який проставляється на титульному аркуші паспорта пасіки посадовою особою Уманського управління ГУ ДПСС в Черкаській області (з відповідним підписом і печаткою) та вноситься разом з відомостями про пасіку до Реєстру паспортів пасік.

  До відомостей, що вносяться до Реєстру паспортів пасік, належать:

 • єдиний унікальний номер;
 • інформація власника пасіки - найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи або фізичної особи - підприємця;
 • місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи - власника пасіки;
 • контактна інформація власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адреса електронної пошти);
 • місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки);
 • кількість бджолиних сімей;
 • порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності);
 • статус пасіки (зареєстрована/ліквідована).

 У разі зміни відомостей, зазначених вище, власник пасіки або уповноважена ним особа надає паспорт пасіки до Уманського управління ГУ ДПСС в Черкаській області для оновлення відомостей у Реєстрі паспортів пасік до 15 травня поточного року.

 Паспорт пасіки підлягає заміні на новий у разі його втрати, пошкодження або зміни власника пасіки за заявою власника пасіки або уповноваженої ним особи, що складається в довільній формі та подається до Уманського управління ГУ ДПСС в Черкаській області.

 У разі припинення діяльності пасіки власник пасіки або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це Уманське управління ГУ ДПСС в Черкаській області.

   Відповідно до вимог Порядку реєстрації пасіки, пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом в Дмитрушківській сільській раді.

    Реєстрація пасіки здійснюється після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки  Уманським управлінням ГУ ДПСС в Черкаській області.

     Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію пасіки (зразок додається нижче) власника пасіки або уповноваженої ним особи в день звернення.

До заяви додається засвідчена заявником копія паспорта пасіки.

У заяві зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи);
 • найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);
 • місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи - підприємця);
 • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);
 • контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти).

Інформація про реєстрацію пасіки вноситься до журналу обліку пасік, який ведеться Дмитрушківською сільскою радою.

У разі припинення діяльності пасіки її власник або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це  сільську раду, де зареєстровано пасіку.

У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію іншого органу місцевого самоврядування власник пасіки або уповноважена ним особа інформує про це  сільську раду.

     Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №338 від 19.02.2021, затверджена Інструкція з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин встановлює основні причини отруєння бджіл, заходи щодо профілактики отруєння бджіл, установлення факту отруєння бджіл та допомоги постраждалим від отруєння бджолиним сім’ям, а також механізми визначення шкоди, заподіяної власникам пасік від отруєння бджіл.

    Дана  Інструкція є обов’язковою для виконання всіма державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичними - особами підприємцями, зокрема сімейними фермерськими господарствами, що провадять діяльність у галузі бджільництва  та фізичними особами.

    

      За додатковою інформацією звертайтесь до відділу земельних відносин Дмитрушківської сільської ради.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора