Оголошення про збір проектних ідей Плану реалізації Стратегії розвитку Дмитрушківської ОТГ на період 2020 – 2027 роки

Дата: 10.04.2020 08:35
Кількість переглядів: 1074

Фото без опису

 

Шановні жителі громади !

 

Для тих, хто хоче покращити життя в громаді, сприяти її розвитку та створити умови для доступного ведення бізнесу! Є можливість запропонувати і подати свої ідеї. Вони можуть бути покладені в основу Плану реалізації Стратегії розвитку Дмитрушківської територіальної громади на період 2020-2027 рр. Основна умова - Ваші ідеї повинні відповідати переліченим нижче вимогам і сприяти отриманню вигоди для всієї громади, а не лише Вам особисто чи якомусь конкретному підприємству.

 

Проектні ідеї мають відповідати таким критеріям:

 

 1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
 2. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 3. Проектні ідеї повинні відповідати одному з завдань розвитку громади (наведено нижче).
 4. Сприяти усуненню дисбалансів розвитку завдяки підтримці менш розвинутих сіл та територій з проблемами розвитку через використання економічних стимулів та інструментів розвитку.
 5. Стимулювати розвиток населених пунктів (полюсів економічного зростання), реалізовуючи заходи з розбудови та зміцнення економічної інфраструктури ОТГ).
 6. Підтримувати функціональну взаємодію сіл громади (заходи із вирішення спільних проблем ЖКГ, зайнятості, інженерно-транспортної інфраструктури, бізнесу, екології тощо).
 7. Забезпечувати загальну доступність (право громадян мати можливість зайнятості, отримання публічних послуг, культурного розвитку і соціальних пільг незалежно від місця проживання).
 8. Забезпечувати співпрацю між громадами Черкаської області та за її межами.
 9. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.
 10. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.
 11. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.

 

Збір проектних ідей триває з 13.04.2020 р. по 13.05.2020 р. включно.

Проектна пропозиція має бути надіслана не пізніше 23:59 08.05.2020 року.

Заповнену форму проектної пропозиції  надсилайте на e-mail: fin.dmitrushki@gmail.com або поштою на адресу: вул. Петропавлівська, 19  с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області, 20332, з позначкою «Проектна пропозиція до Плану реалізації Стратегії 2020-2027 роки».

Проектні пропозиції, які будуть надіслані пізніше встановленого строку чи не відповідатимуть встановленій формі, розглядатися не будуть.

Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь, будь-ласка,  працівників фінансового відділу Дмитрушківської сільської ради, тел.. (047 44) 9 62 75, e-mail: fin.dmitrushki@gmail.com.

Це оголошення, електронна форма проектної пропозиції, стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії та інша інформація щодо цієї ініціативи розміщена на сайті Дмитрушківської сільської ради (http://dmytrushkivska.gromada.org.ua) в розділі «Стратегія розвитку громади».

За результатами відбору кращі проектні пропозиції увійдуть до Плану реалізації Стратегії та будуть профінансовані у 2020-2027 роках.

 

 

1) Цілі та завдання Стратегії розвитку Дмитрушківської ОТГ на 2020-2027 рр.

 

 

Стратегічна ціль

Завдання

1.

Економічний розвиток

Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес екосистеми

Залучення інвестицій

Підвищення доходів сільських домогосподарств

Маркетинг і брендинг

2.

Розвиток людського потенціалу

Висока якість системи управлінських кадрів

Ефективна система освіти

Якісна система охорони здоров’я

Посилення згуртованості та взаємодії населення

3.

Комфортні та безпечні умови проживання

Екологічна безпека та збереження довкілля

Безпека населення та територій

Розвиток та модернізація населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Форма проектної заявки.

 

Ф О Р М А

проектної ідеї Дмитрушківської ОТГ  Черкаської області  

назва об’єднаної територіальної громади

Загальний обсяг проектної ідеї від 1 до 2 сторінок.

 

Ваші контакти:

Прізвище Ім’я По батькові

Телефон, e-mail

Контакти автора проекту, щоб з ним можна було зв’язатися, за необхідності. В остаточну версію не входить.

1

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

Береться з погоджених Цілей і завдань Стратегії

2

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, бути максимально стислою і конкретною. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних, з подвійним підтекстом чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проекту.

3

Мета проекту

Сформулюйте мету, яка буде досягнута внаслідок реалізації проекту. Вона має бути сформульована коротко, одним-двома реченнями, і логічно виходити з проблеми. Це планований позитивний кінцевий результат, який отримає громада (соціум, спільнота, регіон, ряд громад) завдяки реалізації проекту

4

Територія, на яку проект матиме вплив

Зазначте території, на які буде поширюватись дія проекту.

5

Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту

Зазначте яка кількість населення та яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

6

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Коротко (не більше 200 слів) і максимально конкретизовано опишіть головну проблему (проблеми), на вирішення якої спрямований ваш проект, або охарактеризуйте ситуацію, яка потребує змін. За можливості виділіть економічну, соціальну та екологічну складові проблеми. Оцифруйте кожну з них.

7

Очікувані результати від реалізації проекту

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.  Тобто необхідно сформулювати прогнозні дані/показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп. Очікувані результати подаються у вигляді наступних трьох блоків: економічний (бюджетний), соціальний, екологічний. Якщо за якоюсь з позиції результат відсутній, нічого не пишіть у відповідному рядку. Результат має кореспондуватися з метою проекту і проблематикою, описаною вище.

7.1.

економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту

 

7.2.

соціальний вплив

 

7.3.

екологічний вплив

 

8.

Основні заходи проекту

Ключові заходи - це інструменти, якими досягатимуться зазначені очікувані результати. Це можуть бути такі заходи: «створення», «підготовка», «організація», «закупівля», «облаштування» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів. Тобто, необхідно пояснити, реалізовуючи які заходи ви плануєте досягати мету проекту. Заходи пишуться у послідовності їхнього виконання. На основі зазначених заходів готується оціночний обсяг фінансування

9.

Період реалізації проекту (з (рік) до (рік))

2020 - 2023

10.

Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн:

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

10.1.

державний бюджет

 

 

     

10.2.

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

10.3.

інші джерела

 

 

     

10.4.

ВСЬОГО:

В цьому рядку вказується сума по рядкам. Витрати на наступні роки можуть збільшуватися, виходячи з прогнозних оцінок інфляції, підготовлених НБУ або Світовим банком. В позицію «інші джерела» вписують кошти, які можуть надійти від грантодавців, інвесторів, з інших, не заборонених законодавством джерел. Додаткова інформація про учасників (інвесторів) може бути наведена в наступному рядку.

11.

Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ФОРМУ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора