Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської сільської ради на 2019-2020 роки.

Дата: 21.08.2019 12:33
Кількість переглядів: 663

Фото без опису

ДМИТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

12 січня 2019  року                                                                                 № 2–6/VII

 

Про затвердження  Програми розвитку

земельних відносин на території населених

пунктів Дмитрушківської

сільської ради  на 2019-2020 роки

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської  сільської ради на 2019-2020роки (додається).

2. Відділу земельних відносин щорічно надавати інформацію про хід виконання Програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської  сільської ради  на 2019 -2020 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, підприємництва, транспорту, енергозбереження, житлово – комунального господарства та комунальної власності та з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою, екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій (голова комісії Подолян Антон Анатолійович).

Сільський голова                                     Т.Б.Шевчук

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від 12.01.2019 року

№_______

 

Програма

розвитку земельних відносин

на території населених пунктів Дмитрушківської  сільської ради на 2019-2020 роки

 

Загальні положення

   Земельна реформа є важливою складовою частиною загальнодержавного курсу економічної реформи, здійснюваної в Україні у зв’язку з переходом економіки держави до ринкових відносин.

Основним завданням реформування земельних відносин є:

- здійснення переходу від монополії до різних форм власності на землю;

- забезпечення соціально-справедливого та економічно обґрунтованого перерозподілу земель і створення рівних умов для всіх форм господарювання на землі;

- створення економічного та юридичного механізмів регулювання земельних відносин, що складаються як у процесі, так і в результаті їх реформування, з метою забезпечення раціонального використання й охорони земель;

- розвиток ринкових земельних відносин.

Основними проблемними питаннями розвитку земельних відносин є:

 • не проведена інвентаризація земель;
 • не проведено розмежування земель державної та комунальної власності;
 • не оновлені планово-картографічні матеріали населених пунктів об’єднаної територіальної громади;
 • відсутній електронний реєстр земельних ділянок, що знаходяться у власності і користуванні громадян, бази даних договорів оренди та автоматизованої бази даних державного земельного реєстру;
 • ускладнена процедура надання (продажу) земельних ділянок для підприємницької діяльності, а також механізм приватизації земельних ділянок місцевими органами влади;
 • відсутність систематизованих заходів по охороні земель від процесів вітрової та водної ерозії, заболочування, підтоплення.

 

Метою Програми є:

   Мета Програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської сільської ради на 2019-2020 роки полягає у забезпеченні ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів.

Основні напрямки програми є:

 • Забезпечення подальшого розвитку відносин власності на землю;
 • Розвиток ринку земель;
 • Будівництво, реконструкція, розширення, улаштування протиерозійних, гідротехнічних, меліоративних систем;
 • Впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості грунтів;
 • Впровадження грунтозахистної системи, рекультивація порушених земель та відновлення родючого шару  грунту під час проведення робіт, пов’язаних з порушенням земель;
 • Організація моніторингу земель сільської ради, здійснення повної інвентаризації земель та формування її нормативної грошової оцінки, розроблення нормативів використання земельних ресурсів, ведення земельного кадастру, розроблення документації з землеустрою та використання інших організацій, проектних та землевпорядних робіт тощо.

Розвиток відносин власності на землю полягає насамперед у забезпеченні реалізації відповідних положень Конституції України та передбачає:

 • розмежування земель державної та комунальної власності;
 • передачу земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність сільської ради;
 • коригування існуючих генеральних планів сіл Дмитрушківської сільської ради;
 • розробку планів зонування території населених пунктів;
 • розробку проектів зміни меж населених пунктів;
 • виготовлення технічних документацій з питань нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сільської ради;
 • приватизацію громадянами України земельних ділянок різного функціонального призначення, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть передаватись у власність;
 • встановлення меж земельних ділянок усіх форм власності.

Головним завданням щодо подальшого розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської  сільської ради буде:

 • забезпечення безперешкодної реалізації громадянами, юридичними особами та державою права власності на землю;
 • створення умов для рівноправної участі територіальної громади у розвитку ринку землі.

    У процесі реалізації  Програми здійснюватиметься земельно -кадастрова інвентаризація території населених пунктів сільської ради, формування раціональних меж розмежування земель державної і комунальної власності.

    Розвиток ринку землі на засадах поєднання суспільних та приватних інтересів законності та прозорості буде полягати у стимулюванні приватизації шляхом викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Основними завданнями Програми є:

-    Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень;

- Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення в населених пунктах сільської ради;

- Проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів;

- Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціонів.

Фінансове забезпечення Програми

   Фінансування заходів Програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської сільської ради   на 2019-2020 роки буде здійснюватися за рахунок коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, а також інших коштів, залучених у встановленому порядку та джерел, не заборонених законодавством України.

                      

Обсяги витрат на проведення заходів Програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської сільської ради на 2019-2020 роки

 

Заходи

Загальна вартість робіт, тис. грн.

Розподіл коштів по роках, тис. грн.

2019

2020

Проведення нормативно-грошової оцінки земель

50,00

30,00

20,00

Коригування генеральних  планів

800,00

560,00

240,00

Створення інженерно – топографічних планів для розрбки та корегування генеральних планів населених пунктів

400,00

260,00

140,00

Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки під артезіанськими свердловинами

50,00

20,00

30,00

Проведення інвентаризації земель комунальної власності (розробка технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель, розробка проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів та іншої документації)

   50,00

15,00

35,00

Виготовлення документації із землеустрою що посвідчують право комунальної власності на земельну ділянку (підготовка лотів на аукціон)

40,00

20,00

20,00

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу

40,00

20,00

20,00

Виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі установ та організацій, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету

40,00

20,00

20,00

Всього:

1470,00

945,00

525,00

 

 

Секретар сільської ради                                             Л.В.Бень

 

 

Фото без опису     

ДМИТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р I Ш Е Н Н Я

 

       15 липня  2019 року                                                    № 11 - 17/VІІ

 

Про внесення змін до рішення  №2-6/ VІІ

від 12 січня 2019 року  «Про затвердження

Програми розвитку земельних відносин

на території населених пунктів

Дмитрушківської сільської ради на 2019-2020 роки»

 

                  Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

вирішила :

    

1. Додаток 1 до рішення сільської ради  №2-6/ VІІ  від 12 січня 2019 року  «Про затвердження  Програми розвитку земельних відносин  на території населених пунктів  Дмитрушківської сільської ради на 2019-2020 роки» в частині «Обсяги витрат на проведення заходів Програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської сільської ради на 2019 – 2020 роки» викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, підприємництва, транспорту, енергозбереження, житлово – комунального господарства та комунальної власності та з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою, екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій (голова комісії Подолян А.А.)

 

 

Сільський голова                                                                  Т.Б. ШЕВЧУК

 

 

                Додаток

                                                                     до рішення сільської ради                                                                                                    

                                                                     від 15.07.2019 р.  № 11 - 17/VІІ

 

Обсяги витрат на проведення заходів Програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дмитрушківської сільської ради на 2019-2020 роки

 

Заходи

Загальна вартість робіт, тис. грн.

Розподіл коштів по роках, тис. грн.

2019

2020

Проведення нормативно-грошової оцінки земель

50,00

30,00

20,00

Коригування генеральних  планів

567,123

327,123

240,00

Створення інженерно – топографічних планів для розрбки та корегування генеральних планів населених пунктів

400,00

260,00

140,00

Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки під артезіанськими свердловинами

65,78

35,780

30,00

Проведення інвентаризації земель комунальної власності (розробка технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель, розробка проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів та іншої документації)

   50,00

15,00

35,00

Виготовлення документації із землеустрою що посвідчують право комунальної власності на земельну ділянку (підготовка лотів на аукціон)

40,00

20,00

20,00

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу

40,00

20,00

20,00

Виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі установ та організацій, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету

40,00

20,00

20,00

Всього:

1252,903

727,903

525,00

 

 

Секретар сільської ради                                             Л.В.БЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора