Про Програму реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Дмитрушківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.

Дата: 21.08.2019 12:21
Кількість переглядів: 750

Фото без опису

ДМИТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Р I Ш Е Н Н Я

 

 « 27»  березня   2019 року                                                                     №5-10/VІІ

 

Про  Програму реформування та

розвитку водопровідно-каналізаційного

господарства Дмитрушківської сільської

об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

 

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 91 Бюджетного кодексу України, Дмитрушківська сільська  рада

вирішила:

 1. Затвердити   Програму  Реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Дмитрушківської сільської  об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (додається).
 2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради фінансування заходів Програми проводити в межх затверджених асигнувань на 2019 рік.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, підприємництва, транспорту, енергозбереження, житлово-комунального господарства та комунальної власності та з питань земельних відносин , будівництва та благоустрою , екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій (голова комісії Подолян Антон Анатолійович).

 

 

           Сільський голова                                                         Т.Б.Шевчук

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради від 27.03.2019 №5-10/VІІ

 

ПРОГРАМА

реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Дмитрушківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

 

 1. Мета Програми

         Створення умов для забезпечення споживачів сільського населення Дмитрушківської сільської ОТГ достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

 

  Проблема проявляється у:

 • відсутності артезіанських свердловин та мереж водопостачання у окремих районах сіл об’єднаної громади.
 • прогресуючій тенденції до погіршення рівня наданих споживачам послуг з водопостачання і водовідведення;
 • підвищенні аварійності в системах водопроводу;
 • важкому фінансово-економічному стані комунальних підприємств.

   Проблема є значною, тому що сприятиме надійному забезпеченню роботи систем водопостачання та водовідведення сіл Дмитрушківської сільської об’єднаної територіальної громади, а отже і збереженню здоров’я населення, підвищенню його добробуту; ефективному використанню матеріальних і енергетичних ресурсів в сфері водопровідно-каналізаційного господарства; захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу неочищених та недостатньо очищених стічних вод.

     Необхідність вирішення вищеназваних проблем громади у повній мірі відповідає пріоритетам державної політики в галузі житлово-комунального господарства (Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Закон України «Про Загальнодержавну Програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»), охорони здоров’я (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»), енергозбереження (Закони України «Про енергозбереження», Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»), екології (Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», в т.ч. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

 

 1. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

         Відсутність конкретної державної політики та достатнього фінансування протягом  тривалого  часу  по  розвитку  систем централізованого  водопостачання  та  водовідведення  призвела  до негативних наслідків – кризовому стану всього водопровідно-каналізаційного господарства.

                  

Водопостачання ОТГ:

 • Потребує реконструкції водогін по селех ОТГ.
 • Потрібно розпочати будівництво водогонів у селах Дмитрушківської сільської ОТГ, зокрема - це: Проектно-вишукувальні роботи; Інженерна геологія і геодезія; Будівництво артезіанських свердловин та прокладання нових водогонів.
 • Систематичного догляду потребують наявні свердловини ОТГ, а саме: придбання резервного насосного обладнання, ремонт насосного обладнання, чистка свердловин, поновлення дозволів на спецводокористування, ремонт та реконструкції водонапірних башт та ін.     

4. Можливі варіанти фінансування заходів Програми

1. Фінансування за рахунок самих споживачів послуг (з/без залучення коштів інвесторів).

2. Фінансування виключно за рахунок бюджету Дмитрушківської сільської ОТГ.

3. Комплексне фінансування з використанням обласного бюджету.

4. За рахунок Загальнодержавної цільової програми  "Питна вода України" на 2011-2020 роки.

5. За рахунок обласної Програми «Питна вода» на 2008-2020 роки.

6. За рахунок міжнародних грантових програм.

 

 1. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Виконання програми дозволить досягти наступних показників:

Економічних:

 • скорочення рівня витоків і неврахованих втрат води по громаді. Зменшення середніх питомих витрат електроенергії при водопостачанні та водовідведенні,
 • скорочення кількості аварійних відключень і часу ліквідації аварій.

Соціальних:

 • збільшення охоплення населення послугами централізованого водопостачання та водовідведення;
 • забезпечення цілодобового постачання споживачів якісною питною водою;
 • забезпечення населення достатньою кількістю води, яка відповідає встановленим нормативам якості,  централізованими системами водопостачання.

Екологічних:

 • припинення скиду неочищених стічних вод;
 • раціональне використання природних ресурсів.

 

 1. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми

         Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати з державного бюджету України, бюджету Черкаської області, бюджету ОТГ, а також за рахунок коштів інвесторів та отримувачів послуг (населення Дмитрушківської сільської ОТГ)

         Загальний обсяг потреби фінансування Програми на 2019-2021 роки: 157 тис.грн. Вказані обсяги фінансування мають бути уточнені під час розробки чи корегування Проектно-кошторисних документацій.

 

 

Секретар сільської ради                                                       Л. В. Бень

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради від 27.03.2019 №5-10/VІІ

 

 

Перелік об’єктів,

фінансування яких здійснюється за рахунок коштів  сільського  бюджету та за рахунок співфінансування з інших бюджетів, виділених на  реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Дмитрушківської сльської об’єднаної територіальної громади

на 2019-2021 роки

 

№ з/п

Назва об'єкту

Потреба в коштах за попередніми розрахунками

Передбачено фінансування з сільського бюджету  на 2019 тис. грн.

Наявність ПКД

1.

Будівництво водогону в с. Дмитрушки

150,00

150,00

-

2.

Будівництво водогону в с. Гереженівка

-

-

-

3.

Будівництво водогону в с. Пугачівка

-

-

-

4.

Будівництво водогону в с. Собківка

-

-

-

5.

Будівництво водогону в с. Гродзеве

7,00

7,00

 

5.

Будівництво водогону в с. Старі Бабани

-

-

 

6.

Реконструкція водогону по вул.

-

-

 

ВСЬОГО  на 2019-2021 рік

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л. В.Бень

 

 

 

 

                           Фото без опису               

ДМИТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

         Р I Ш Е Н Н Я

 

          15 липня 2019  року                                                                                № 11-18/VІІ

 

Про внесення змін до рішення  сільської ради

№5-10/ VІІ  від 27 березня 2019 року  «Про Програму 

реформування та  розвитку водопровідно-каналізаційного

господарства Дмитрушківської сільської об’єднаної

територіальної громади  на 2019-2021 роки»

 

      Відповідно до статті  26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»  та статті 91 Бюджетного кодексу України, Дмитрушківська сільська рада

 вирішила :

1. Додаток №1 до  рішення Дмитрушківської сільської ради №5-10/ VІІ від 27 березня 2019 року «Про Програму   реформування та  розвитку водопровідно -каналізаційного  господарства Дмитрушківської сільської об’єднаної  територіальної громади  на 2019-2021 роки» викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, підприємництва, транспорту, енергозбереження, житлово-комунального господарства та комунальної власності та з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою, екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій (голова комісії Подолян Антон Анатолійович)

 

 

Сільський голова                                                                  Т.Б. ШЕВЧУК

 

Додаток №1

до рішення сільської ради від 15.07.2019 № 11-18/VІІ

 

Перелік об’єктів

фінансування яких здійснюється за рахунок коштів  сільського  бюджету та за рахунок співфінансування з інших бюджетів, виділених на  реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Дмитрушківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

№ з/п

Назва об'єкту

Потреба в коштах за попередніми розрахунками

Передбачено фінансування з сільського бюджету  на 2019 тис. грн.

Наявність ПКД

1.

Будівництво сільського водогону в с. Дмитрушки Уманського району, Черкаської області (виготовлення робочого проекту)

76,200

76,200

-

2.

Будівництво водогону за адресою с. Дмитрушки вул. Петропавлівська, 19 а Уманського району, Черкаської області

3,000

3,000

-

3.

Капітальний ремонт вуличного водопроводу, та будівництво двох водонапірних веж типу Рожновського, с. Гереженівка, Уманського району, Черкаської області

131,000

131,000

Наявне

4.

Будівництво водогону в с. Пугачівка

-

-

-

5.

Будівництво водогону в с. Собківка

-

-

-

6.

Будівництво напірного водогону вулиць Козацька, Дружби, Джерельна, Польова, Молодіжна, Корчака, Степова села Гродзеве, Уманського району, Черкаської області.

7,000

7,000

Наявне

7.

Будівництво водогону в с. Старі Бабани

-

-

 

ВСЬОГО  на 2019-2021 рік

217,200

217,200

 

 

Секретар сільської ради                                                          Л.В. БЕНЬ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора