Про сільську комплексну програму «Турбота» на 2019-2020 роки.

Дата: 21.08.2019 12:15
Кількість переглядів: 613

ДМИТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                      РІШЕННЯ

 

12  січня   2019 року                                                                           №2-2/VII

Про сільську комплексну програму

«Турбота» на 2019-2020 роки

                Відповідно законів України « Про статус ветеранів війни», гарантії їх соціального захисту», « Про основи соціального захисту інвалідів в  Україні», « Про статус  ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про жертви нацистських переслідувань», « Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», « Про статус і  соціальний  захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», « Про  основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних  дітей», «Про соціальні послуги», інших актів законодавства та з метою посилення уваги до потреб ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, багатодітних родин, малозабезпечених сімей з дітьми, громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи,керуючись  підпунктом 22  частини 1 статті 26  Закону України « Про місце самоврядування в Україні», сільська рада

вирішила:

1. Затвердити  сільську комплексну програму «Турбота» на 2019-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Виконкому сільської ради забезпечити виконання Програми, про хід виконання якої інформувати сільську  раду щорічно до 1 лютого.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту  та з питань  регламенту, депутатської діяльності і етики, законності  та прявопорядку ( голова комісії Кожухівська Ірина Олександрівна.)

 

 

Сільський голова                                                                         Т.Б.Шевчук

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення сільської ради

від  «12» січня 2019 року №2-2/VII

 

 

Сільська комплексна програма

«Турбота» на 2019 – 2020 роки

 

1. Загальні положення

     Сільська комплексна програма «Турбота» на 2019-2020 роки розроблена у відповідності із законами  України « Про статус ветеранів війни», гарантії їх соціального захисту», « Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», « Про статус  ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про жертви нацистських переслідувань», « Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», « Про статус і  соціальний  захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», « Про  основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних  дітей», «Про соціальні послуги», інших актів законодавства та з метою посилення уваги до потреб ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, багатодітних родин, малозабезпечених сімей з дітьми, громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечення належного їх соціального захисту.

        В основу Програми покладені пропозиції щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів, надані виконкомом сільської ради, постійною комісією сільської ради з  питань депутатської діяльності, етики, регламенту, питань правопорядку та з питань освіти, науки, культури, фізкультури та спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я та соціального захисту та  громадськими організаціями.

      В селах  проживає 224 ветеранів війни, 283 дітей війни, 55 ветеранів праці, 265 інвалідів різних категорій,  97 громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, учасників АТО 20 осіб  та 66 багатодітних сімей. Виконавчий комітет сільської ради проводить роботу, спрямовану на забезпечення соціальних, економічних , правових гарантій у сфері соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечених сімей з дітьми та громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян взято на облік 40 одиноких непрацездатних громадян, яким надаються різні види соціальних послуг.

Медичне обслуговування ветеранів війни і праці, інвалідів на території села здійснює 4 ФАПами, 2 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини с. Старі Бабани  та Дмитрушки,  а також  Уманською ЦРЛ.

    Постійна увага приділяється забезпеченню пільгових категорій населення медикаментами. Видатки на ці потреби щорічно збільшуються.

2.  Мета та завдання Програми

     Метою Програми   є поліпшення соціальної захищеності ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечених сімей з дітьми та громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечення виконання чинного законодавства стосовно соціального захисту означених категорій населення, підвищення якості їх соціально – медичного обслуговування. Завданням Програми є підвищення рівня життя ветеранів війни і праці, дітей війни, інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечених сімей з дітьми та громадян, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечення їх засобами реабілітації та поліпшення санітарно-курортного лікування шляхом посилення соціальних гарантій.

3.Фінансове забезпечення.

       Виконання заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у межах видатків по відповідних галузях, коштів підприємств, установ та організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. Порядок проведення виплат

1. Щомісячна стипендія особам з інвалідністю  внаслідок війни та учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в бойових діях Другої  Світової війни 1941-1945 років, яким виповнилося 90 і більше років, сім’ї (батькам) загиблого воїна Афганістану та особам, яким виповнилося 100 і більше років за рахунок коштів сільського бюджету.

Виплата щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в бойових діях Другої Світової війни 1941-1945 років, яким виповнилося 90 і більше років щомісячно в сумі 200 грн. та сім’ї (батькам) загиблого воїна Афганістану щомісячно в розмірі 1000 грн.,  проводиться відділом бухгалтерського обліку та звітності на особистий банківський рахунок кожної особи на підставі копії паспорта та посвідчення, яке дає право на пільги, починаючи з місяця наступного за місяцем, в якому виникло право на зазначену виплату.

У разі вибуття в інший район чи смерті зазначеної категорії осіб, виплата щомісячної стипендії припиняться.

Призначення і виплата щомісячної стипендії проводиться за рахунок і в межах коштів передбачених в сільському  бюджеті по КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

2. Виплата одноразової матеріальної допомоги на поховання померлого, здійснюється особі, яка зобов’язалась поховати померлого, проводиться на особу, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працював(ла), не перебував(ла),  на службі, не зареєстрований(на) у центрі зайнятості як безробітний (на), на момент смерті був(ла) зареєстрований(на), у виняткових випадках без реєстрації (за фактичним місцем проживання), при наявності складеного акта за підписом старости) на території сільської об’єднаної територіальної громади, проводитиметься на підставі заяви, копії свідоцтва про смерть, довідки про смерть, довідки підтвердження про бездіяльність, копії рішення сільської ради, копії паспорта і ідентифікаційного коду, рахунка заявника.

3. Надання одноразової грошової компенсації за проходження курсу реабілітації (лікування) дітей з інвалідністю з діагнозом дитячий церебральний параліч в реабілітаційних установах України.

                   Компенсація призначається одному із батьків, які виховують дитину з інвалідністю з діагностованим дитячим церебральним паралічем (далі — дитина з інвалідністю).

                  Для отримання цієї компенсації одному із батьків дитини з інвалідністю необхідно подати заяву до виконкому Дмитрушківської сільської ради (далі — управління) та такі документи:

                    1  Паспорт заявника.

                   2.  Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

                    3.  Свідоцтво про народження для дітей з інвалідністю віком до 16 років.

                   4.  Висновок медичного закладу про встановлення інвалідності дитини.

              5.  Документи, що підтверджують факт проходження курсу реабілітації (лікування) в медичних установах України.

                   6.  Довідки (квитанції) із зазначенням факту проплати за курс реабілітації (лікування).

         Документи подаються разом із копіями для звірки.

         Компенсація виплачується один раз на рік.

         При призначенні компенсації до уваги береться інформація педіатричної лікарсько-консультативної комісії щодо діагнозу дітей з інвалідністю.

         Розмір компенсації залежить від вартості курсу реабілітації, але не більше 15 000 гривень.

         Виплата компенсації здійснюється  за рахунок коштів, передбачених  у сільському бюджеті на 2019  рік.

         Виплата компенсації здійснюється шляхом перерахування коштів на особисті банківські рахунки одержувачів.

4. Відшкодування  громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом.

     Згідно з п.19 ч.1 ст.20 та п.4 ч.1 ст.21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на 100 або 50-процентну знижку вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом.

Відшкодування громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) здійснюється за місцем реєстрації громадян на підставі проїзних квитків, пред'явлених відділу бухгалтерського обліку.

При цьому сума відшкодування вартості проїзду залізничним транспортом не повинна перевищувати вартості проїзду у плацкартному або купейному вагоні швидкого поїзду, а також у вагонах другого класу швидкісного поїзду.

Чинним законодавством не передбачено відшкодування вартості плати за надані в поїзді послуги, зокрема, за користування постільною білизною (разом із податком на додану вартість).  

           При цьому інші обов’язкові платежі можуть оплачуватися.   
           Ця пільга постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи громадянам поширюється лише на території України.

Відшкодування громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, вартості проїзду міжміським транспортом провадиться за рахунок коштів, затверджених на ці цілі в поточному бюджетному періоді. Бюджетний період становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року.

5. Очікувані результати програми

Виконання програми дасть змогу поліпшити соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                               Л.В.Бень

 

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання сільської комплексної програми Турбота» на 2019-2020 роки

 

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Джерело фінансування, сума, грн

1

Проводити  обстеження  матеріально-побутових умов проживання одиноких ветеранів війни та праці, інвалідів, з метою визначення їх потреб та надання допомоги

Постійно

Сільська рада, виконком сільської ради

Інші джерела фінансування не заборонені закондавством

2

Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим особам , які не досягли пенсійного віку

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

 Сільський бюджет 20000,00

3

Забезпечити виплату щомісячної стипендії:

- особам з інвалідністю внаслідок війни, які

брали безпосередню участь в бойових діях  Другої  Світової війни, яким виповнилося 90 років і більше у розмірі 200 грн. щомісячно

 

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

Сільський бюджет,

4800,00

4

Організувати проведення оплачуваних  громадських робіт, спрямованих на надання соціально – побутової допомоги ветеранам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам

постійно

Сільська рада, виконком сільської ради

Сільський бюджет

 

5

Проводити благодійні обіди для ветеранів, осіб з інвалідністю та вручати продуктові набори до свят: День Перемоги, День людей похилого віку, Міжнародного дня осіб з   інвалідністю.

 

постійно

Сільська рада, виконком сільської ради

Інші джерела фінансування не заборонені закондавством 3000,00

6

Забезпечити будівництво пандусів та під’їздів для безперешкодного доступу інвалідів до житлових будинків та громадських об’єктів

постійно

Сільська рада, виконком сільської ради

Інші джерела фінансування не заборонені законодавством, бюджет сільської ради 60000,00

7

Надавати одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

Інші джерела фінансування не заборонені закондавством

8

Надання одноразової грошової компенсації за проходження курсу реабілітації осіб з інвалідністю, (лікування) дітей-інвалідів з діагнозом дитячий церебральний параліч в реабілітаційних установах України.

 

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

Бюджет сільської ради 28200,00

9

Надання одноразової матеріальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним та одиноким матерям, сім’ям  зі складними життєвими обставинами, учасникам АТО та мобілізованим.

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

Бюджет сільської ради, 10000,00

 

ВСЬОГО

 

 

123000,00

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Л.В.Бень

 

 

 

 

ДМИТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р I Ш Е Н Н Я

 

   15 липня 2019  року                                                                          № 11-6 /VІІ

 

Про внесення  змін до рішення сільської ради

від 12.01.2019 року № 2-2/VII «Про  сільську комплексну

програму «Турбота» на 2019 – 2020 роки»

 

 

Керуючись  підпунктом 22  частини 1 статті 26  Закону України « Про місце самоврядування в Україні», сільська рада   

вирішила:

1. Заходи щодо виконання сільської комплексної програми «Турбота» на 2019 – 2020 роки,  викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії  Кожухівська І.О. ).

 

  Сільський голова                                                                   Т.Б.ШЕВЧУК

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання сільської комплексної програми Турбота» на 2019-2020 роки

 

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Джерело фінансування, сума, грн

1

Проводити  обстеження  матеріально-побутових умов проживання одиноких ветеранів війни та праці, інвалідів, з метою визначення їх потреб та надання допомоги

Постійно

Сільська рада, виконком сільської ради

Інші джерела фінансування не заборонені закондавством

2

Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим особам , які не досягли пенсійного віку

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

 Сільський бюджет 20000,00

3

Забезпечити виплату щомісячної стипендії:

- особам з інвалідністю внаслідок війни, які

брали безпосередню участь в бойових діях  Другої  Світової війни, яким виповнилося 90 років і більше у розмірі 200 грн. щомісячно

 

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

Сільський бюджет,

4800,00

4

Організувати проведення оплачуваних  громадських робіт, спрямованих на надання соціально – побутової допомоги ветеранам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам

постійно

Сільська рада, виконком сільської ради

Сільський бюджет

 

5

Проводити благодійні обіди для ветеранів, осіб з інвалідністю та вручати продуктові набори до свят: День Перемоги, День людей похилого віку, Міжнародного дня осіб з   інвалідністю.

 

постійно

Сільська рада, виконком сільської ради

Інші джерела фінансування не заборонені закондавством 3000,00

6

Забезпечити будівництво пандусів та під’їздів для безперешкодного доступу інвалідів до житлових будинків та громадських об’єктів

постійно

Сільська рада, виконком сільської ради

Інші джерела фінансування не заборонені законодавством, бюджет сільської ради 45000,00

7

Надавати одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 і більше років

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

Інші джерела фінансування не заборонені закондавством

8

Надання одноразової грошової компенсації за проходження курсу реабілітації осіб з інвалідністю, (лікування) дітей-інвалідів з діагнозом дитячий церебральний параліч в реабілітаційних установах України.

 

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

Бюджет сільської ради 28200,00

9

Надання одноразової матеріальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним та одиноким матерям, сім’ям  зі складними життєвими обставинами, учасникам АТО та мобілізованим.

постійно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Дмитрушківської сільської ради

Бюджет сільської ради, 10000,00

 

ВСЬОГО

 

 

123000,00

 

 

 

 

        Секретар сільської ради                                                        Л.В.БЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора