ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест).

Дата: 13.05.2019 15:49
Кількість переглядів: 711

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 

         1.      Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 05 квітня по 25 квітня 2019 р.

 

Порядковий

номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (наради, робочі зустрічі), запити

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі

3 особи

Ознайомлення з запропонованою ставкою транспортного податку. Роз’яснено, що є об’єктом оподаткування, обсяг надходжень, строки та порядок подання звітності.

Не отримано негативних відгуків.       

2.

Телефонні

консультації       

1 особа

Надано інформацію про розмір ставки транспортного податку, порядок обчислення та терміни сплати податку.

                           

         2.      Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

         - кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання  -  невідома;

         - питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості зареєстрованих власних легкових автомобілів, на яких проблема справляє вплив, - 100%.

 

         3.      Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

 

Порядковий

номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періодичні 

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання      

1.

Придбання необхідного обладнання

Формула:  кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці                                                

-

-

-

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади

Формула: прямі витрати на процедури повірки в органі державної влади + витрати часу на  

процедуру обліку X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість процедур обліку за рік X кількість необхідних одиниць обладнання      

-

-

-

3.

Процедури експлуатації обладнання

Формула оцінка витрат на експлуатацію обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва                    

-

-

-

4.

Процедури обслуговування обладнання

Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнаннях кількість процедур технічного обслуговування на рік X кількість необхідних одиниць обладнання                                    

 

 

 

5.

Інші процедури

Сплата транспортного податку

25000 гривень, з розрахунку на календарний рік, за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.  

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)      

 

 

-

 

 

-

 

 

-

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Невідомо      

-

-

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик “разом " X кількість суб’єктів малого підприємництва                    

-

-

-

Кількість зареєстрованих легкових автомобілів встановити неможливо.         Адміністративні процедури для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування не встановлюються проектом рішення Дмитрушківської сільської ради.            

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість форм            

-

-

-

10.

        

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула: витрати часу на розроблення внутрішніх процедур на впровадження вимог регулю-вання X вартість часу суб'єкта малого підприємництва X оцінок-на кількість внутрішніх процедур  

-

-

-

11.

Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхід-них форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм + оцінка витрат часу на корегування X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість оригінальних звітів X кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула: витрати часу на забезпе-чення процесу перевірок X вартість часу суб'єкта малого підприємництва X оціночна кількість перевірок за рік               

-

-

-

13.

Інші процедури (уточнити)           

-

-

-

14.

Разом, гривень

Формула:

(сума р. 9 + 10 + 11 + 12 + 13)     

 

-

 

х         

 

-

15.

Кількість суб’єктів малого підпри-ємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць        

-

-

-

16.

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик “разом” X кількість суб'єктів малого підприємництва (рядок 14 X рядок 15)                                      

-

-

-

                 

         Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не передбачаються.

        

         4.      Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання   

 

Порядковий

номер

Показник

Перший рік регулювання

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання        

-

-

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування                

-

-

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання                

-

-

4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва   

-

-

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

-

-

                                                         

         5.      Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

На основі аналізу статистичних даних щодо справляння транспортного податку на території сіл Дмитрушківської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

 

 

Начальник фінансового

відділу сільської ради                                                                           О.В.Ярошенко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора