АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ.

Дата: 13.05.2019 15:46
Кількість переглядів: 591

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Дмитрушківської сільської ради «Про встановлення транспортного податку на території  сіл Дмитрушківської сільської ради»

 

 

Визначення проблеми і її причини

 

Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Відповідно до ст. 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевих податках і зборах покладається на міську раду. При запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надано право запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового кодексу України, з внесеними до нього змінами, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на території Дмитрушківської сільської ради.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування (Дмитрушківська сільська рада) шляхом прийняття відповідного рішення.

 

Мета і завдання документа

 

Метою запропонованого проекту рішення є дотримання принципів державної регуляторної політики, встановлення ставки транспортного податку на території  сіл Дмитрушківської сільської ради відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

Цілі державного регулювання

 

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямованому на поповнення доходної частини місцевого бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку із сплатою транспортного податку, зокрема:

         - своєчасне поповнення місцевого бюджету;

         - відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку;

         - сіл Дмитрушківської сільської ради відповідно до Податкового кодексу України;

         - забезпечення надійними джерелами фінансування місцевого бюджету;

         - врегулювання правовідносин між сільською радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку;

         - визначення порядку і умов набрання чинності цього документу. 

                              

Альтернатива та її оцінка

 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки, відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування обов’язково встановлюють податок на майно (в частині транспортного податку).

У разі не прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення транспортного податку, такий податок буде сплачуватися платниками у порядку, визначеному Податковим кодексом України  із застосуванням його мінімальних ставок.

Не прийняття рішення «Про встановлення транспортного податку на території  сіл Дмитрушківської сільської ради» спричинить значні втрати міського бюджету.

 

Механізми досягнення цілей

 

Задекларовані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він затверджує порядок сплати транспортного податку. Визнається таким, що втратило чинність попереднє рішення сільської ради, покладено контроль за виконанням рішення.

 

Очікувані результати прийняття акту. Вигоди та витрати

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Дотримання вимог податкового законодавства;

- прозорість дій місцевих органів влади по встановленню чіткої про-цедури сплати податку;

- забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

Прийняття цього регулятор-ного акту фінансових витрат не потребує.

Суб’єкти

підприємницької

діяльності

Забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між сільською радою та суб’єктами господарської діяльності.

Витрати по сплаті транс-портного податку.

Населення

Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб сільської ради

Витрати по сплаті транс-портного податку.

                    

 

Термін дії документа

 

Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. Зазначений проект рішення є загальнообов’язковим до застосування на території сіл Дмитрушківської сільської ради та має термін дії 1 (один) бюджетний рік. В разі внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння транспортного податку, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

Показники результативності

 

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

         - обсяги надходжень транспортного податку до місцевого бюджету;

         - питома вага надходжень від сплати транспортного податку в загальній сумі місцевих податків і зборів;

         - кількість платників транспортного податку.

 

Заходи по відстеженню результативності

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для відстеження результативності рішення будуть застосовані дані бюджетної та податкової звітності.

Встановлені терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради:

         - базове - до дня набрання чинності регуляторного акту;

         - повторне - через рік після набрання чинності регуляторного акту;

         - періодичне - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Відстеження результативності даного рішення здійснюватиме фінансовий відділ сільської ради на основі офіційних даних Уманського управління ГУ ДФС у Черкаській області щодо надходжень до сільського бюджету транспортного податку.

 

 

Начальник фінансового

відділу сільської ради                                                                    О.В.Ярошенко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора