ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест).

Дата: 13.05.2019 15:41
Кількість переглядів: 617

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

         1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 05 квітня по 25 квітня 2019 р.

    

Порядковий

номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (кругли столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі,запити

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі

10 осіб

Ознайомлення з запропонованими ставка-ми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Обсяг надходжень податку до місцевого бюджету внас- лідок прийняття запропо-нованого проекту рішен-ня. Не отримано негатив-них відгуків.       

2.

Телефонні консультації          

4 СПД       

Надано інформацію про розмір ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

3.

Особисті зустрічі

5 осіб

Надано консультацію щодо порядку нараху-вання та терміни сплати податку.

                                      

         2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

         - кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 25;

- кількість фізичних осіб, на яких поширюється регулювання: 5 осіб;

         - питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості облікованих власників житлової та нежитлової нерухомості, на яких проблема справляє вплив - 100%.

 

      3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Поряд

ко

вий

но

мер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Пері

одичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання      

1.

Придбання необхідного обладнання Формула: кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці    

-

-

-

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: прямі витрати па процедури повірки в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість процедур обліку за рік X кількість необхідних одиниць обладнання       

-

-

-

3.

Процедури експлуатації обладнання Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання

-

-

-

4.

Процедури обслуговування обладнання Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання X кількість процедур технічного обслуговування X кількість необхідних одиниць обладнання                                         

-

-

-

5.

Інші процедури

-

-

-

6.

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 +5)       

-

-

-

7.

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

30

30

30

8.

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик “разом ” X кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимого регулювання(рядок 6 X рядок 7)

-

Х

-

Об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які підлягають оподаткуванню встановити неможливо.

Адміністративні процедури для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування не встановлюються проектом рішення Дмитрушківської сільської ради.     

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість форм

0,5*26,23*1=13,12 грн. (Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Дмитрушківської сільської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ)

13,12

65,60

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість внутрішніх процедур                 

10 хв.

0,17*26,23*1=4,46 грн.

4,46

22,30

11.

Процедури офіційного звітування Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм + оцінка витрат часу на корегування X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість  звітів X кількість періодів звітності за рік                               

          

 

 

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість перевірок за рік           

-

-

-

13.

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14.

Разом, гривень

Формула:(р, 9+10 + 11 + 12 + 13)

17,58

X

87,9

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць     

30

-

30

 

16.

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик “разом” X кількість суб’єктів малого підприємництва (рядок 14 X рядок 15)  

527,4

X

2637

           

 

Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не передбачається.

 

         4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання   

 

Порядко

вий

номер

Показник

Перший рік регулювання

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулю-вання

527,4

2637

2.

Оцінка вартості адміністративних проце-дур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітуван-ня                  

527,4

2637

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

527,4

2637

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприєм-ництва          

-

-

5.

Сумарні витрати на виконання заплано-ваного регулювання

527,4

2637

                    

         5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

На основі аналізу статистичних даних щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сіл Дмитрушківської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

 

 

Начальник фінансового

відділу сільської ради                                                                                  О.В.Ярошенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора