АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ.

Дата: 13.05.2019 15:39
Кількість переглядів: 620

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Дмитрушківської сільської  ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

 

Визначення проблеми і її причини

 

Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Відповідно до ст. 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевих податках і зборах покладається на сільську раду. При запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надано право запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового кодексу України, з внесеними до нього змінами, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на території Дмитрушківської сільської ради.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік згідно з чинним законодавством, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшить надходження до місцевого бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування (Дмитрушківська сільська рада) шляхом прийняття відповідного рішення.

 

Мета і завдання документа

 

Метою запропонованого проекту рішення є дотримання принципів державної регуляторної політики, встановлення  ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік на території сіл Дмитрушківської сільської ради відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

Цілі державного регулювання

 

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити :

         - наповнення доходної частини місцевого бюджету;

         - відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку;

         - врегулювання питання щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік на території сіл Дмитрушківської сільської ради відповідно до норм Податкового кодексу України;

         - визначення умов і порядку набрання чинності цього документа.

                              

Альтернатива та її оцінка

 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає.

У разі не прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік , такий податок буде сплачуватися платниками у порядку, визначеному Податковим кодексом України  із застосуванням його мінімальних ставок. Це суперечить регуляторним принципам.

Неприйняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» спричинить значні втрати місцевого бюджету.

 

Механізми досягнення цілей

 

Задекларовані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він затверджує порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік. Визнається таким, що втратило чинність попереднє рішення сільської ради. Покладено контроль за виконанням рішення.

 

Очікувані результати прийняття акту. Вигоди та витрати

        

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

-           збільшення надходжень до місцевого бюджету;

-           ставки податку встановлюються у відповідних розмірах до мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, що дасть можливість щорічно збільшувати надходження до місцевого бюджету.

Прийняття цього регулятор-ного акту фінансових витрат не потребує.

Юридичні особи

 Встановлення чітких та прогнозованих розмірів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Витрати по сплаті податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки.        

Фізичні особи

Населення

Розвиток соціальної сфери громади, торгової, транспортної та виробничої інфраструктури

Відсутні.

                     

                  

  

                           

                    

Термін дії документа

 

Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. Зазначений проект рішення є загальнообов’язковим до застосування на території сіл Дмитрушківської сільської ради та діє протягом календарного (бюджетного) року. В разі внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

Показники результативності

 

Показником результативності цього регуляторного акту є обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до місцевого бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення.

 

Заходи по відстеженню результативності

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для відстеження результативності рішення будуть застосовані дані бюджетної та податкової звітності.

Встановлені терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради:

         - базове - до дня набрання чинності регуляторного акту;

         - повторне - через рік після набрання чинності регуляторного акту;

Відстеження результативності даного рішення здійснюватиме фінансовий відділ сільської ради на основі офіційних даних Уманського управління ГУ ДФС у Черкаській області щодо надходжень до місцевого бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

 

 

Начальник фінансового

відділу сільської ради                                                                                    О.В.Ярошенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора