ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест).

Дата: 13.05.2019 15:35
Кількість переглядів: 669

 

                                             ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 05 квітня по 25 квітня 2019 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі  

10 осіб

Доведено до відома  СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз’яснення щодо ставок, які пропонується затвердити. Не отримано негативних відгуків.      

2

Телефонні консультації

4 СПД

Надано інформацію про розмір ставок земельного податку. 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 19 (одиниць);

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» проведеного аналізу регуляторного впливу).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

* Для розрахунку витрат застосовується мінімальний розмір заробітної плати (відповідно до прогнозу Міністерства фінансів України на 2020 рік)  - 4407 грн.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)           

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

Х

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць        

19

19

19

8

Сумарно, гривень

 

Х

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата)             Х оціночна кількість форм

0,5*26,23*1=13,12 грн. (Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Дмитрушківської сільської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ)

13,12

65,60

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

10 хв.

0,17*26,23*1=4,46 грн.

4,46

22,30

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік  

(1+2+0,5+0,15)*26,23*1=95,74

 Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм і визначення органу, що приймає звіти та місця звітності

Оціночно: 1 година.

 Знаходження бланку податкової декларації,  уточнення місця знаходження та годин прийому ДФС, уточнення подання інформації до відповідного підрозділу фіскальної служби. Уточнення особливостей заповнення і Податкової декларації.

Витрати часу на заповнення звітних форм

Витрати часу на І передачу звітних форм

Оціночною,2 години.

Визначення ставки податку та заповнення Декларації.

 Оціночно 0,5 години.

Передача звіту до ДФС.

Оціночно 0, 15 години. Оціночно природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості

95,74

478,70

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Витрати часу на перевірки під час забезпечення процесу прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби відсутні

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

113,32

113,32

566,6

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць         

19

19

19

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)      

2153,08

2153,08

10765,4

Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не передбачається.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

(гривень)      

За п'ять років (гривень)

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2153,08

10765,4

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання         

2153,08

10765,4

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва 

Відсутні

Відсутні

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2153,08

10765,4

 

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми, наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.

Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

 

 

Начальник фінансового

відділу сільської ради                                                                               О.В.Ярошенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора