ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест).

Дата: 13.05.2019 15:21
Кількість переглядів: 746

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

         1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 05 квітня по 25 квітня 2019 р.

    

Порядковий

номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (наради, робочі зустрічі), запити

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі

10 осіб

Ознайомлення представ-ників малого бізнесу з запропонованими ставка-ми єдиного податку для першої та другої груп платників податку. Роз'яс-нено обсяги надходжень від сплати єдиного податку, строки та поря-док подання звітності. Не отримано негативних від-гуків.      

2.

Телефонні консультації          

4 СПД       

Надано інформацію про розмір ставок єдиного податку, порядок нараху-вання строки сплати податку. 

3.

Особисті зустрічі

5 осіб

Отримано інформацію про порядок сплати та обсяги надходжень.    

                                      

         2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

         - кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 112 (одиниць);

         - питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%, а саме:   І групи платників єдиного податку складає  37,5%, II групи – 62,5%.

 

      3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Поряд

ко

вий

но

мер

Найменування оцінки

У перший рік

Пері

одичні

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання      

1.

Придбання необхідного обладнання Формула: кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці    

-

-

-

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: прямі витрати па процедури повірки + витрати часу на процедуру обліку X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість процедур обліку за рік X кількість необхідних одиниць обладнання                   

-

-

-

3.

Процедури експлуатації обладнання Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва                                             

-

-

-

4.

Процедури обслуговування обладнання Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання                                           

-

-

-

5.

Інші процедури

Сплата податків, у тому числі:

Сплата єдиного податку платниками І групи

210,20 грн/міс на 1 особу (відповідно до прогнозу Міністерства фінансів України на 2020 рік)     

-

-

Сплата єдиного податку платниками II групи

881,40 грн/міс на 1 особу (відповідно до прогнозу Міністерства фінансів України на 2020 рік)     

 

 

6.

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 +5)         

1091,60

X

-

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, (одиниць), тому числі:

єдиний податок І групи

єдиний податок II групи

112

 

 

42

70

-

-

8.

Сумарно, гривень у тому числі:

122259,2

X

-

єдиний податок І групи

45847,2

X

-

єдиний податок II групи

Формула: відповідний стовпчик “разом ” X кількість суб’єктів малого підприємництва (рядок 6 X рядок 7)

76412

X

-

Адміністративні процедури для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування не встановлюються проектом рішення Дмитрушківської сільської ради.     

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість форм

-

-

-

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула: витрати часу на розроблення процедур X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість внутрішніх процедур                      

-

-

-

11.

Процедури офіційного звітування Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм + оцінка витрат часу на корегування X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість оригінальних звітів X кількість періодів звітності за рік                               

-

-

-

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок X вартість часу суб’єкта малого підприємництва X оціночна кількість перевірок за рік             

-

-

-

13.

Інші процедури

-

-

-

14.

Разом, гривень

Формула:(р, 9+10 + 11 + 12 + 13)

-

X

-

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць     

-

-

-

 

16.

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик “разом” X кількість суб’єктів малого підприємництва (рядок 14 X рядок 15)                        

-

X

-

           

 

Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не передбачаються.

 

         4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання   

 

Порядко

вий

номер

Показник

Перший рік регулювання

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулю-вання

122259,2

-

2.

Оцінка вартості адміністративних проце-дур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітуван-ня                  

-

-

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

122259,2

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприєм-ництва          

-

-

5.

Сумарні витрати на виконання заплано-ваного регулювання

        122259,2

-

                    

         5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

На основі аналізу статистичних даних щодо справляння єдиного податку на території  сіл Дмитрушківської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

 

 

Начальник фінансового

відділу сільської ради                                                                         О.В.Ярошенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора