АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Дмитрушківської сільської ради «Про встановлення єдиного податку».

Дата: 13.05.2019 15:15
Кількість переглядів: 522

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Дмитрушківської сільської ради

«Про встановлення єдиного податку»

 

 

Визначення проблеми і її причини

 

Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Відповідно до ст. 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевих податках і зборах покладається на сільську раду. При запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надано право запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеними до нього змінами, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на території Дмитрушківської сільської ради.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування (Дмитрушківська сільська рада) шляхом прийняття відповідного рішення.

 

Мета і завдання документа

 

Метою запропонованого проекту рішення є дотримання принципів державної регуляторної політики, встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території сіл Дмитрушківської сільської ради та належать до першої та другої груп платників цього податку.

 

Цілі державного регулювання

 

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, зокрема:

         - своєчасне поповнення місцевого бюджету;

         - забезпечення надійними джерелами фінансування місцевого бюджету;

         - врегулювання питання щодо справляння єдиного податку на території Дмитрушківської ОТГ у відповідності з Податковим кодексом України;

         - надання можливості фізичним особам – підприємцям реалізувати своє право на застосування спеціального режиму оподаткування;

         - визначення порядку і умов набрання чинності цього документу. 

                              

Альтернатива та її оцінка

 

Альтернатива щодо вирішення даної проблеми відсутня, оскільки, відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування обов’язково встановлюють і визначають порядок сплати єдиного податку в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення єдиного податку, такий податок буде сплачуватися платниками у порядку, визначеному Податковим кодексом України із застосуванням його мінімальних ставок.

Не прийняття рішення «Про встановлення єдиного податку» спричинить значні втрати місцевого бюджету.

 

Механізми досягнення цілей

 

Задекларовані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він затверджує розміри та порядок сплати єдиного податку. Визнається таким, що втратило чинність попереднє рішення сільської ради. Покладено контроль за виконанням рішення.

 

Очікувані результати прийняття акту. Вигоди та витрати:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- створення надійного джерела наповнення доходної частини місцевого бюджету для фінансування заходів соціальної сфери та комунального господарства;

- стимулювання розвитку підприємництва.    

Відсутні.

Суб’єкти

підприємницької

діяльності

Прозорість дій органу місцевого самоврядування, стимулювання права вибору системи оподаткування.

Витрати по сплаті єдиного податку.

                    

Термін дії документа

 

Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. Зазначений проект рішення є загальнообов’язковим до застосування на території Дмитрушківської ОТГ та має термін дії 1 рік. В разі внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення єдиного податку, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

 

Показники результативності

 

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

     - обсяги надходжень від сплати єдиного податку до місцевого бюджету;

         - динаміка кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, що сплачують єдиний податок.

 

Заходи по відстеженню результативності

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для відстеження результативності рішення будуть застосовані дані бюджетної та податкової звітності.

Встановлені терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради:

         - базове - до дня набрання чинності регуляторного акту;

         - повторне - через рік після набрання чинності регуляторного акту;

         - періодичне - раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Відстеження результативності даного рішення здійснюватиме фінансовий відділ сільської ради на основі офіційних даних Уманського управління ГУ ДФС у Черкаській області щодо надходжень до сільського бюджету єдиного податку з фізичних та юридичних осіб.

 

Начальник фінансового

відділ сільської ради                                                                              О.В.Ярошенко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора